Obsah

VZN

Rok 2017

VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 611x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 354x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 333x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 355x | 14.06.2018

Rok 2016

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 296x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 268x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 284x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 Stiahnuté: 258x | 14.06.2018

Požiarny poriadok obce Pitelová Stiahnuté: 563x | 14.06.2018

Rok 2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 269x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 281x | 14.06.2018

Rok 2014

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová Stiahnuté: 330x | 14.06.2018

Rozpočet 2014-2016 Stiahnuté: 272x | 14.06.2018

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 293x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 289x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 287x | 14.06.2018

Rok 2013

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 275x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 296x | 14.06.2018

Doplnok VZN č.1 Stiahnuté: 249x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2013-2015 Stiahnuté: 290x | 14.06.2018

Stránka