Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.04.2022

DF2022/44

Likvidácia odpadu

99,18 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.04.2022

DF2022/43

Odvoz odpadu

626,02 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.04.2022

DF2022/42

Ročná prevádzka GDPR a SSL na webe

150,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Pitelová

01.04.2022

DF2022/41

Za telefón

22,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Pitelová

01.04.2022

DF2022/40

Zálohové platby na energie

416,85 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.04.2022

DF2022/39

Zálohová platba za energie

415,81 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.04.2022

DF2022/38

Za internet Wireless 4 za 3/2022

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.04.2022

DF2022/37

Servisné služby IKT za 2/2022

60,00 EUR

Infosystémy, spol. s r.o., Ul. Československej armády 270/70, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/36

Nákup obálok

51,90 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/35

Za prenájom stroja a výstupy - tlačiareň

45,62 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/34

Zimnú údržbu miestnych komunikácií

617,40 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 3635/94, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/33

Meačný poplatok za telefón

48,65 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/32

Vyúčtovacia faktúra

911,45 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/31

Odmeny výkonným umelcom

38,40 EUR

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/30

Oprava čerpadlovej skupiny

114,50 EUR

Jaroslav Ulbrík, Pod Donátom 12/127, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/29

Likvidácia odpadu

86,86 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/28

Odvoz odpadu

572,77 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/27

Externý manažment - WIFI pre Teba

495,00 EUR

PROROZVOJ, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava - mestská časť Star

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/26

Za telefón

22,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/25

Zálohové platby na energie

416,85 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/24

Zálohová platba za energie

415,81 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/23

Za internet Wireless 4 za 2/2022

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/22

Servisné služby IKT za 1/2022

60,00 EUR

Infosystémy, spol. s r.o., Ul. Československej armády 270/70, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/21

Objednávame si u Vás mobilnú skartáciu vytriedeného papiera a odvoz odpadu

234,00 EUR

Green Wave Recycling s.r.o., Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš

Obec Pitelová

01.03.2022

DF2022/20

Za prenájom stroja a výstupy - tlačiareň

295,37 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: