Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.01.2023

DF2022/258

Za telefón

24,71 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Pitelová

01.01.2023

DF2022/257

Za internet Wireless 4 za 12/2022

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.01.2023

DF2022/256

Posypový materiál

430,80 EUR

ZEOCEM, a.s., 282, 09434 Bystré

Obec Pitelová

01.01.2023

DF2022/254

Elektromateriál - kancelária obecného úradu

338,80 EUR

E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o., kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta

Obec Pitelová

01.01.2023

DF2022/253

Servisné služby IKT za 11/2022

60,00 EUR

IKT konzult s.r.o., Ul. Československej armády 270/70, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

01.01.2023

DF2022/252

Za prenájom stroja a výstupy - tlačiareň

70,37 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.01.2023

DF2022/250

Okenné žaluzie a sieťka na obecný úrad

599,00 EUR

Július Kolorédy - HRONKOL, Sládkovičova 26/20, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/259

Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu

66,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/255

Poplatok za informácie k auditu

60,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11, 01001 Žilina

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/249

Vyhľadávanie a zálohovanie archívnych materiálov

400,00 EUR

SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o., Palisády 733/42, 81106 Bratislava

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/248

Digitalizácia obecnej kroniky

100,00 EUR

SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o., Palisády 733/42, 81106 Bratislava

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/247

Hliníkové dvere - dom smútku

5 000,00 EUR

JC company, s.r.o., Pitelová 1, 96611 Trnavá Hora

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/246

Monitor a softvér

516,10 EUR

KREAD-PC, s.r.o., M. Chrásteka 507/9, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/245

Palivové drevo

408,00 EUR

URSTA - import, export, s.r.o., SNP 7, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/244

Odpady evidencia - softvér

39,60 EUR

INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/243

Odpady evidencia - softvér

118,80 EUR

INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/242

Zálohové platby na energie

416,85 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/241

Materiál na výmenu elektrických káblov na OcU

752,08 EUR

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/240

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov

60,79 EUR

Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP, 220, 96611 Pitelová

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/239

Meačný poplatok za telefón

41,70 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/238

Portfolio s erbom obce

105,48 EUR

OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, 93587 Santovka

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/237

Vyúčtovacia faktúra

171,34 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/236

Likvidácia odpadu VKK

20,70 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/235

Odvoz VKK

189,79 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.12.2022

DF2022/234

Likvidácia odpadu

56,87 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: