Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.10.2022

DF2022/182

Licenčné poplatky

336,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Pitelová

01.10.2022

DF2022/181

Za internet Wireless 4 za 9/2022

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.10.2022

DF2022/180

Odvoz VKK

249,24 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.10.2022

DF2022/179

Likvidácia odpadu

40,80 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.10.2022

DF2022/178

Zálohová platba za energie

415,81 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.10.2022

DF2022/177

Servisné služby IKT za 8/2022

60,00 EUR

Infosystémy, spol. s r.o., Ul. Československej armády 270/70, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

01.10.2022

DF2022/176

Nafukovací vláčik

250,00 EUR

Naburalsom s. r. o., Sama Chalupku 295/2, 97101 Prievidza

Obec Pitelová

01.10.2022

DF2022/175

Skákací hrad

250,00 EUR

Naburalsom s. r. o., Sama Chalupku 295/2, 97101 Prievidza

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/174

Vodomery

1 808,40 EUR

MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/173

Hudobná produkcia

1 000,00 EUR

PATRON, Ľudovíta Štúra 5150/56, 96001 Zvolen

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/172

Za prenájom stroja a výstupy - tlačiareň

49,77 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/171

Dovoz pitnej vody

82,40 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/170

Vodomery

1 808,40 EUR

MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, 91601 Stará Turá

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/169

Oprava krytu MK pri p. Gáfrikovi

2 952,89 EUR

Skanska SK a.s., Krajná 29, 82104 Bratislava

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/168

Meačný poplatok za telefón

51,57 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/167

Vyúčtovacia faktúra

-18,85 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/166

Likvidácia odpadu

37,53 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/165

Odvoz odpadu

667,19 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/164

Papierové utierky

83,52 EUR

Stanislav Puťoš, Hviezdoslavova 15/15, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/163

Materiál a pracovné oblečenie pre hasičov

3 645,55 EUR

Milan Fidrich TOP FIRE, 367, 90623 Rudník

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/162

Dovoz pitnej vody

80,10 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/160

Vitrínu do časti obce Dolina

282,00 EUR

Estatic, s.r.o., Zechenterova 356/24, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/159

Za internet Wireless 4 za 8/2022

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/158

Zálohová platba za energie

415,81 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

01.09.2022

DF2022/157

Zálohové platby na energie

416,85 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: