Obsah

Zmluvy

3. Iné zmluvy - 2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange Stiahnuté: 217x | 24.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Telovýchovnej jednote Družstevník Pitelová Stiahnuté: 207x | 24.10.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Pitelovej Stiahnuté: 224x | 24.10.2017

Zmluva č. 149/2017/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Stiahnuté: 266x | 24.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosťou REMEK a Licenčná zmluva o IS Stiahnuté: 228x | 24.10.2017

Zmluva o dielo – rekonštrukcia pánskych sociálnych zariadení na OcÚ, horné poschodie Stiahnuté: 191x | 24.10.2017

Zmluva o dielo – rekonštrukcia dámskych sociálnych zariadení na OcÚ, horné poschodie Stiahnuté: 204x | 24.10.2017

3. Iné zmluvy - 2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb – Slovak Telekom, a.s. Stiahnuté: 210x | 24.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej úrdžby miestnych komunikácií BBRSC/05454/2016 Stiahnuté: 275x | 01.01.2016

Nájomná zmluva na pozemok s M&J BUSINESS, s. r. o. Stiahnuté: 320x | 01.01.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahnuté: 177x | 01.01.2016

Zmluva o výpožičke prebytočného hnuteľného majetku štátu (hasičská technika) Stiahnuté: 183x | 01.01.2016

Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. Ján Lečko – HP SERVIS Stiahnuté: 192x | 01.01.2016

3. Iné zmluvy - 2015

Dohoda o pristúpení zmluvných strán k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 185x | 05.01.2016

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Stiahnuté: 209x | 01.01.2015

Zmluva MASLEN Stiahnuté: 336x | 01.01.2015

Zmluva EKOS Stiahnuté: 299x | 01.01.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie kamerového systému Stiahnuté: 325x | 01.01.2015

Zmluva PPA Stiahnuté: 201x | 01.01.2015

Zmluva PROUNION Stiahnuté: 191x | 01.01.2015

Stránka