Obsah

Obec Pitelová

Pitelová leží v južnej časti Kremnických vrchov na východnom výbežku Žiarskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 445 metrov nadmorom, v dolnej časti je 257 metrov nad morom a najvyššie položené miesto je vo výške 606 metrov nad morom.

ou

Základné informácie 

Samosprávny kraj Banskobystrický
Okres Žiar nad Hronom
Región Kremnické Vrchy-Východ
Počet obyvateľov 628
Rozloha 1081 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1264

 

Aktuality

09.07.2019

Ako správne separovať

Ako správne separovať

Aj odpad je cennou surovinou, ktorá má svoje druhotné využitie.

Detail

01.07.2019

ŽIADAME OBČANOV NAHLÁSIŤ STAV VODOMEROV

ŽIADAME OBČANOV NAHLÁSIŤ STAV VODOMEROV

Vážení občania, žiadame vás, aby ste do 8.JÚLA 2019 nahlásili na Obecný úrad stav vašich vodomerov. Volajte na tel. č. 045/ 677 51 31

Detail

01.07.2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 01.07.2019 od 12,00 hod do odvolania.

Detail

20.06.2019

JEDENÁSTKY ŠANCA PRE KAŽDÉHO  2019

JEDENÁSTKY ŠANCA PRE KAŽDÉHO 2019

Jubilejný 20 ročník na ktorom si môžu prísť na svoje všetci, ktorí si trúfnu kopnúť loptu z jedenásť metrov na brankára. Večer vás pobavia hudobné skupiny POČIN a PLOŠTIN PUNK .

Detail

10.06.2019

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Detail

Kalendár akcií