Obsah

Ohlasovňa požiarov

 

ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV A SPŌSOB VYHLÁSENIA POŽIARNEHO POPLACHU V OBCI PITELOVÁ

a)      Ohlasovne požiarov:

OBECNÝ ÚRAD – č.d. 79
č. tel.: 045/677 5131
mobil: 0905 325 053

VELITEĽ OHZ – č.d. 252
č. tel.: 045/677 5356
mobil: 0907 157 644

STROJNÍK – č.d. 4
mobil: 0915 619 616

PREVENTIVÁR OBCE  – č.d. 209
č. tel.: 045/677 5203
mobil: 0907 069 751

ČLENOVIA OHZ – ohlásiť osobne, zabezpečia vyhlásenie požiarneho poplachu

b)     Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

–        MIESTNYM ROZHLASOM  – kľúč od MR je u starostu obce
–        SIRÉNOU – tlačidlo na spustenie sirény je na obecnom úrade

c)      Kľúč od požiarnej zbrojnice je:

–        na Obecnom úrade,
–        u veliteľa,
–        u strojníka,
–        u preventivára obce.

d)     Najdôležitejšie telefónne čísla:

–        50, resp.: 112 – ohlasovňa požiarov OR HaZZ
–       158, resp.: 112 – polícia
–       155, resp.: 112 – lekárska prvá pomoc
–        672 44 32 – elektráreň – rozv. závod
–        0905 325 053,  045/6775 314 – starosta obce