Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.08.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

24ZSS456947100E

30,00 EUR tridsať eur

Stredoslovenská energetika, a.s.,

Obec Pitelová

08.07.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A13660687

20,00 EUR

Obec Pitelová

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

25.06.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

č. 2/2019

80,00 EUR

Obec Pitelová

JUDr. Lucia Luptáková

30.05.2019

Dohoda o cene č.86190041

RSC86190041

14,40 EUR

Obec Pitelová

Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica

20.05.2019

Zmluva o poskytovaní servisných a konzulačných služieb na výpočtovej technike

č. 3/2019

60,00 EUR

Mgr. Jozef Donoval

Obec Pitelová

13.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

605/2019/ODDRF

2 800,00 EUR dvetisícosemsto eur

Obec Pitelová

Banskobystrický samosprávny kraj

07.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39764

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Pitelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.04.2019

Servisná zmluva k zariadeniam na úpravu vody

č. 40/2019

30,75 EUR

AQUA trade Slovakia s.r.o., Jesenského 292/55, 96001 Zvolen

Obec Pitelová

15.04.2019

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

1

500,00 EUR päťsto eur

Obec Pitelová

ELT Management Company Slovakia s.r.o.,

29.03.2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300106376

216,61 EUR

Obec Pitelová

Stredoslovenská distribučná, a.s.

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplatného mýta

67879330011

50,00 EUR

SkyToll, a..s.

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

20.03.2019

Zmluva o užívaní vymedzenýc úsekov ciest v Režim predplatného mýta

67879330011

50,00 EUR

Národná dialničná spoločnosť

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

21.02.2019

Zmluva o balíčku GDPR + certifikát SSL

10-2-2019

365,00 EUR tristošesťdesiatpäť eur

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Pitelová

23.01.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201902945

105,60 EUR stopäť eur šesťdesiat centov

BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina

Obec Pitelová

14.01.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2019

700,00 EUR sedemsto eur

Obec Pitelová

Ing. Zuzana Kováčová, audítor

27.12.2018

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

12018

Neuvedené

Mesto Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

17.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

A1611467

52,19 EUR

Obec Pitelová

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

4/2018

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová

Obec Pitelová

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

3/2018

1 000,00 EUR tisíc eur

ZO SZZP Pitelová

Obec Pitelová

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2/2018

700,00 EUR sedemsto

PITELOVČANIA občianske združenie

Obec Pitelová

26.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

1/2018

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová

Obec Pitelová

23.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácii

BBRSC049302018

20,50 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica

Obec Pitelová

09.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

38 956,25 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Pitelová

03.09.2018

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

4

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Bio-Nexus SK, s.r.o.

Obec Pitelová

31.08.2018

Zmluva o účinkovaní

3

500,00 EUR päťsto eur

OZ SLAŠŤANSKÁ KAPELA

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: