Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

zoznam faktur 2016, 2017 + kniha objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.12.2018

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

12018

Neuvedené

Mesto Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

3/2018

1 000,00 EUR tisíc eur

ZO SZZP Pitelová

Obec Pitelová

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2/2018

700,00 EUR sedemsto

PITELOVČANIA občianske združenie

Obec Pitelová

26.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

1/2018

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová

Obec Pitelová

23.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácii

1

20,50 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica

Obec Pitelová

09.10.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

38 956,25 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Pitelová

03.09.2018

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

4

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Bio-Nexus SK, s.r.o.

Obec Pitelová

31.08.2018

Zmluva o účinkovaní

3

500,00 EUR päťsto eur

OZ SLAŠŤANSKÁ KAPELA

Obec Pitelová

31.08.2018

Zmluva o účinkovaní

2

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Milan Barát

Obec Pitelová

31.08.2018

Zmluva o účinkovaní

1

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Juraj Majer

Obec Pitelová

02.08.2018

Zmluva o dielo

2018/DE/01/008

97 359,77 EUR deväťdesiatsedemtisíctristopäťdesiatdeväť eur sedemdesiatsedem centov

STRABAG s.r.o.

Obec Pitelová

01.08.2018

ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

12018

1 000,00 EUR tisíc eur

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1