Obsah

Ostatné dokumenty

1. Ostatné dokumenty

1.23 Majetkovo – právne veci Stiahnuté: 177x | 09.07.2018

1.22 Výzva na predkladanie ponúk – tovary – Obecný kamerový systém Stiahnuté: 128x | 09.07.2018

1.21 Výzva na predkladanie ponúk Stiahnuté: 120x | 09.07.2018

1.20 Rozhodnutie – verejná vyhláška Stiahnuté: 108x | 09.07.2018

1.19 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stiahnuté: 252x | 09.07.2018

1.18 Príloha č.3 – postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 381x | 09.07.2018

1.17 Smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 132x | 09.07.2018

1.16 Územné rozhodnutie – Vodovod Pitelová Dolina Stiahnuté: 133x | 09.07.2018

1.15 Zaburinenie pozemkov Stiahnuté: 118x | 09.07.2018

1.14 Protest prokurátora Stiahnuté: 349x | 09.07.2018

1.13 Verejná vyhláška – Vodovod Pitelová Dolina Stiahnuté: 103x | 09.07.2018

1.12 Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2013 Stiahnuté: 252x | 09.07.2018

1.11 Oznam Obvodného úradu životného prostredia o kvalite ovzdušia Stiahnuté: 90x | 09.07.2018

1.10 Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek rok 2013 Stiahnuté: 96x | 09.07.2018

1.9 MVE Jalná – Rozhodnutie krajského stavebného úradu Stiahnuté: 166x | 09.07.2018

1.8. Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015 Stiahnuté: 98x | 09.07.2018

1.7 Záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostedie Stiahnuté: 91x | 09.07.2018

1.6 Rozhodnutie o umiestnení stavby Malej vodnej elektrárne Jalná Stiahnuté: 91x | 09.07.2018

1.5 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby Stiahnuté: 161x | 09.07.2018

1.4 Plán rozvoja verejných vodovodov Stiahnuté: 115x | 09.07.2018

Stránka