Obsah

Ostatné dokumenty

1. Ostatné dokumenty

1.4 Plán rozvoja verejných vodovodov Stiahnuté: 343x | 09.07.2018

1.3 Informatívna mapa k bodu 4 oznámenia o zverejnení obchodnej súťaže Stiahnuté: 261x | 09.07.2018

1.3 Oznámenie o zverejnení obchodnej súťaže Stiahnuté: 267x | 09.07.2018

1.2 Malá vodná elektráreň Jalná – Záverečné stanovisko – Záver E Stiahnuté: 499x | 09.07.2018

1.1 Zmluva o vecnom bremene Stiahnuté: 493x | 09.07.2018

2. Laboratórne rozbory vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní zariadenia na úpravu vody Stiahnuté: 1,061x | 16.01.2019

2.6. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Záhrady – posudok jún 2018 Stiahnuté: 553x | 30.06.2018

2.5. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, Horná časť – posudok jún 2018 Stiahnuté: 446x | 30.06.2018

2.4. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Čierne zeme – posudok jún 2018 Stiahnuté: 355x | 30.06.2018

2.3. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Čierne zeme – posudok máj 2018 Stiahnuté: 353x | 31.05.2018

zeme a Pitelová, Horná časť – posudok november 2016 Stiahnuté: 489x | 30.11.2016

2.2. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejných vodovodov Pitelová, časť Čierne Stiahnuté: 290x | 08.11.2017

zeme – posudok máj 2016 Stiahnuté: 419x | 31.05.2016

2.1. Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z verejného vodovodu Pitelová, časť Čierne Stiahnuté: 520x | 08.11.2017

Stránka