Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 45x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 45x | 10.08.2020

5. zmena rozpočtu Stiahnuté: 28x | 27.10.2020

6. zmena rozpočtu Stiahnuté: 27x | 20.11.2020

7. zmena rozpoču Stiahnuté: 26x | 08.01.2021

Rok 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 76x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 72x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 93x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 77x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 89x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 199x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 92x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 99x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 183x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 234x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 212x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 161x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 218x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 155x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 160x | 14.06.2018

Stránka