Obsah

Rozpočtové dokumenty

Zmeny rozpočtu 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 6x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 6x | 12.11.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 - č. 4 Stiahnuté: 9x | 12.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 28x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 130x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 25x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 30x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 111x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 144x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 129x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 99x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 133x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 92x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 91x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 105x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 149x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 100x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 108x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 116x | 14.06.2018

Stránka

  • 1