Obsah

Rozpočtové dokumenty

Zmeny rozpočtu 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 18x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 16x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 16x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 23x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 36x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 139x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 35x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 36x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 120x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 164x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 151x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 104x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 155x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 99x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 98x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 117x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 177x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 108x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 121x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 126x | 14.06.2018

Stránka

  • 1