Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 1x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 99x | 14.06.2018

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 2x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 83x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 96x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 92x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 71x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 93x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 67x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 62x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 71x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 95x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 71x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 75x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 83x | 14.06.2018

Stránka

  • 1