Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2023

Rozpočet na rok 2023, 2024, 2025 Stiahnuté: 49x | 01.03.2023

Rok 2022

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 Stiahnuté: 39x | 19.12.2022

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 Stiahnuté: 34x | 19.12.2022

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 Stiahnuté: 39x | 19.12.2022

Rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 1 Stiahnuté: 160x | 21.01.2022

Záverečný účet 2021 Stiahnuté: 60x | 22.06.2022

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 242x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 265x | 10.08.2020

5. zmena rozpočtu Stiahnuté: 254x | 27.10.2020

6. zmena rozpočtu Stiahnuté: 242x | 20.11.2020

7. zmena rozpoču Stiahnuté: 239x | 08.01.2021

Správa nezávislého audítora 2020 Stiahnuté: 85x | 06.12.2021

Výročná správa 2020 Stiahnuté: 94x | 06.12.2021

Záverečný účet 2020 Stiahnuté: 94x | 10.11.2021

Rok 2019

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019 Stiahnuté: 126x | 10.11.2021

Správa nezávislého audítora 2019 Stiahnuté: 95x | 10.11.2021

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 89x | 10.11.2021

Záverečný účet 2019 Stiahnuté: 93x | 10.11.2021

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 273x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 260x | 12.11.2019

Stránka