Obsah

Rozpočtové dokumenty

Zmeny rozpočtu 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 37x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 36x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 40x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 41x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 54x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 156x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 54x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 58x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 141x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 187x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 171x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 120x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 174x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 116x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 117x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 138x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 197x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 131x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 140x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 151x | 14.06.2018

Stránka

  • 1