Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2018

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 67x | 14.06.2018

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 53x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 66x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 52x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 48x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 57x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 44x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 38x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 46x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 54x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 45x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 49x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 56x | 14.06.2018

Stránka

  • 1