Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 9x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 9x | 10.08.2020

Rok 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 50x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 49x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 53x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 54x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 65x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 169x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 66x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 70x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 157x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 203x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 185x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 134x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 187x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 130x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 131x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 151x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 215x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 146x | 14.06.2018

Stránka