Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2020

2. zmena rozpočtu Stiahnuté: 60x | 10.08.2020

4. zmena rozpočtu Stiahnuté: 59x | 10.08.2020

5. zmena rozpočtu Stiahnuté: 44x | 27.10.2020

6. zmena rozpočtu Stiahnuté: 42x | 20.11.2020

7. zmena rozpoču Stiahnuté: 44x | 08.01.2021

Rok 2019

Zmena rozpočtu č. 1 Stiahnuté: 88x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 2 Stiahnuté: 84x | 12.11.2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 111x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 90x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 105x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 214x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 106x | 13.06.2019

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 117x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 196x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 249x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 227x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 175x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 240x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 170x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 176x | 14.06.2018

Stránka