Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2018

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 29x | 10.11.2021

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 164x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 245x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 315x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 270x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 216x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 297x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 213x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 221x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 242x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 317x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 225x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 246x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 237x | 14.06.2018

Stránka