Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 188x | 13.06.2019

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 58x | 10.11.2021

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 183x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 282x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 350x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 302x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 247x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 330x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 245x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 254x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 283x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 361x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 259x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 302x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 265x | 14.06.2018

Stránka