Obsah

Rozpočtové dokumenty

Rok 2019

Zmena rozpočtu č. 4 Stiahnuté: 284x | 09.12.2019

Zmeny rozpočtu č. 3 Stiahnuté: 268x | 26.11.2019

Rok 2018

Individuálna účtovná uzávierka k 31.12. 2018 Stiahnuté: 214x | 24.05.2019

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 330x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018 Stiahnuté: 213x | 13.06.2019

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 73x | 10.11.2021

Záverečný účet 2018 Stiahnuté: 204x | 24.05.2019

Rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Stiahnuté: 310x | 14.06.2018

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 387x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2017 Stiahnuté: 326x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2017 Stiahnuté: 270x | 29.07.2018

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 365x | 14.06.2018

Rok 2016

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 Stiahnuté: 267x | 14.06.2018

Správa nezávislého audítora za rok 2016 Stiahnuté: 281x | 14.06.2018

Správa záverečného účtu za rok 2016 Stiahnuté: 323x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 387x | 14.06.2018

Rok 2015

Správa záverečného účtu za rok 2015 Stiahnuté: 300x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2015 Stiahnuté: 345x | 14.06.2018

Rok 2014

Správa záverečného účtu za rok 2014 Stiahnuté: 293x | 14.06.2018

Stránka