Obsah

Späť

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť