Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

20.09.2022

Rastislav Heško, narodený 09.09.1999

Miestom nového trvalého pobytu je Pitelová

Oznámenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 20. 9. 2022

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť