Obsah

Späť

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z

Vyvesené: 7. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť