Obsah

Späť

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Pitelová

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a  doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 zo dňa 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

určuje  starosta obce

volebné okrsky a volebné miestnosti pre referendum, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023 takto:

 

celé územie Obce Pitelová tvorí jeden volebný okrsok s označením poradového čísla: 1

Volebná miestnosť: sála Kultúrneho domu v Pitelovej

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 26. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť