Obsah

Späť

Určenie volebných okrskov, volebných miestností a počet obyvateľov obce Pitelová

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a  doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.  209/2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

určuje  starosta obce

volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a  voľby do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29. októbra 2022 takto:

 

celé územie Obce Pitelová tvorí jeden volebný okrsok s označením poradového čísla: 1

Volebná miestnosť: sála Kultúrneho domu v Pitelovej

Počet obyvateľov obce Pitelová: 600

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť