Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o osobitnom obhospodarovaní lesa a výzva o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch v Lesnom celku KREMNICA.

Vyvesené: 9. 11. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť