Obsah

Späť

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie

Obec Pitelová zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023.

E-mailová adresa: michaela.vencelova@pitelova.eu

 

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť