Obsah

Uznesenia OZ

Rok 2019

Uznesenie č. 1/2019 - č. 12/2019 zo dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 112x | 11.09.2019

Uznesenie č. 13/2019 - č. 28/2019 zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 119x | 11.09.2019

Uznesenie č. 29/2019 - č. 39/2019 zo dňa 14.08.2019 Stiahnuté: 70x | 11.09.2019

Uznesenie č. 40/2019 - č. 44/2019 z mimoriadneho zasadnutia OZ z 23.09.2019 Stiahnuté: 48x | 27.09.2019

Uznesenie č. 45/2019 - č. 56/2019 zo dňa 06.11.2019 Stiahnuté: 20x | 11.11.2019

Rok 2018

Uznesenie č. 1 z dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 131x | 14.06.2018

Uznesenie č. 2 z dňa 15.06 2018 Stiahnuté: 211x | 29.07.2018

Uznesenie č. 3 z mimoriadneho rokovania OZ zo dňa 06.09.2018 Stiahnuté: 126x | 17.09.2018

Uznesenie č. 4 z dňa 25.09.2018 Stiahnuté: 118x | 04.10.2018

Uznesenie č. 5 z dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 102x | 05.11.2018

Uznesenia č. 6/2018 - č. 17/2018 Stiahnuté: 215x | 11.09.2019

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ č.18/2018 Stiahnuté: 93x | 11.09.2019

Rok 2017

Uznesenie č.1 z dňa 24.3.2017 Stiahnuté: 106x | 14.06.2018

Uznesenie č.2 z dňa 23.6.2017 Stiahnuté: 99x | 14.06.2018

Uznesenie č. 3 z dňa 20.9.2017 Stiahnuté: 97x | 14.06.2018

Uznesenie č. 4 z dňa 01.12.2017 Stiahnuté: 108x | 14.06.2018

Rok 2016

Uznesenie č.1 z dňa 18.03.2016 Stiahnuté: 97x | 14.06.2018

Uznesenie č.2 z dňa 17.06.2016 Stiahnuté: 94x | 14.06.2018

Uznesenie č.3 z dňa 23.09.2016 Stiahnuté: 95x | 14.06.2018

Uznesenie č.4 z dňa 2.12.2016 Stiahnuté: 96x | 14.06.2018

Stránka