Obsah

Uznesenia OZ

Rok 2022

Uznesenie zo dňa 18.03.2022 Stiahnuté: 59x | 23.03.2022

Uznesenie zo dňa 10.06.2022 Stiahnuté: 19x | 13.06.2022

Rok 2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 17.02.2021 Stiahnuté: 132x | 18.02.2021

Uznesenie zo dňa 12.03.2021 Stiahnuté: 123x | 22.03.2021

Uznesenie zo dňa 18.06.2021 Stiahnuté: 106x | 25.06.2021

Uznesenie zo dňa 21.09.2021 Stiahnuté: 76x | 22.09.2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 07.10.2021 Stiahnuté: 72x | 08.10.2021

Uznesenie zo dňa 03.12.2021 Stiahnuté: 75x | 06.12.2021

Rok 2020

Uznesenie zo dňa 15.05.2020 Stiahnuté: 190x | 21.05.2020

Uznesenie zo dňa 10.06.2020 Stiahnuté: 155x | 15.06.2020

Uznesenie zo dňa 07.08.2020 Stiahnuté: 158x | 11.08.2020

Uznesenie zo dňa 23.09.2020 Stiahnuté: 162x | 24.09.2020

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 130x | 27.10.2020

Uznesenie zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 148x | 20.11.2020

Uznesenie zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 131x | 14.12.2020

Rok 2019

Uznesenie č. 1/2019 - č. 12/2019 zo dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 363x | 11.09.2019

Uznesenie č. 13/2019 - č. 28/2019 zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 318x | 11.09.2019

Uznesenie č. 29/2019 - č. 39/2019 zo dňa 14.08.2019 Stiahnuté: 239x | 11.09.2019

Uznesenie č. 40/2019 - č. 44/2019 z mimoriadneho zasadnutia OZ z 23.09.2019 Stiahnuté: 173x | 27.09.2019

Uznesenie č. 45/2019 - č. 56/2019 zo dňa 06.11.2019 Stiahnuté: 189x | 11.11.2019

Stránka