Obsah

Uznesenia OZ

Rok 2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 17.02.2021 Stiahnuté: 103x | 18.02.2021

Uznesenie zo dňa 12.03.2021 Stiahnuté: 98x | 22.03.2021

Uznesenie zo dňa 18.06.2021 Stiahnuté: 87x | 25.06.2021

Uznesenie zo dňa 21.09.2021 Stiahnuté: 49x | 22.09.2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 07.10.2021 Stiahnuté: 49x | 08.10.2021

Uznesenie zo dňa 03.12.2021 Stiahnuté: 36x | 06.12.2021

Rok 2020

Uznesenie zo dňa 15.05.2020 Stiahnuté: 168x | 21.05.2020

Uznesenie zo dňa 10.06.2020 Stiahnuté: 131x | 15.06.2020

Uznesenie zo dňa 07.08.2020 Stiahnuté: 124x | 11.08.2020

Uznesenie zo dňa 23.09.2020 Stiahnuté: 138x | 24.09.2020

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 112x | 27.10.2020

Uznesenie zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 127x | 20.11.2020

Uznesenie zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 107x | 14.12.2020

Rok 2019

Uznesenie č. 1/2019 - č. 12/2019 zo dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 328x | 11.09.2019

Uznesenie č. 13/2019 - č. 28/2019 zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 295x | 11.09.2019

Uznesenie č. 29/2019 - č. 39/2019 zo dňa 14.08.2019 Stiahnuté: 217x | 11.09.2019

Uznesenie č. 40/2019 - č. 44/2019 z mimoriadneho zasadnutia OZ z 23.09.2019 Stiahnuté: 158x | 27.09.2019

Uznesenie č. 45/2019 - č. 56/2019 zo dňa 06.11.2019 Stiahnuté: 167x | 11.11.2019

Uznesenie č. 57/2019 - č. 68/2019 zo dňa 08.12.2019 Stiahnuté: 158x | 17.12.2019

Rok 2018

Uznesenie č. 1 z dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 257x | 14.06.2018

Stránka