Obsah

Uznesenia OZ

Rok 2019

Uznesenie č.1 2019 z dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 77x | 11.03.2019

Uznesenie zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 64x | 04.06.2019

Rok 2018

Uznesenie č. 1 z dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 119x | 14.06.2018

Uznesenie č. 2 z dňa 15.06 2018 Stiahnuté: 196x | 29.07.2018

Uznesenie č. 3 z mimoriadneho rokovania OZ zo dňa 06.09.2018 Stiahnuté: 111x | 17.09.2018

Uznesenie č. 4 z dňa 25.09.2018 Stiahnuté: 105x | 04.10.2018

Uznesenie č. 5 z dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 82x | 05.11.2018

Uznesenia č. 6/2018 - 17/2018 Stiahnuté: 188x | 12.12.2018

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ Stiahnuté: 79x | 09.01.2019

Rok 2017

Uznesenie č.1 z dňa 24.3.2017 Stiahnuté: 93x | 14.06.2018

Uznesenie č.2 z dňa 23.6.2017 Stiahnuté: 89x | 14.06.2018

Uznesenie č. 3 z dňa 20.9.2017 Stiahnuté: 85x | 14.06.2018

Uznesenie č. 4 z dňa 01.12.2017 Stiahnuté: 92x | 14.06.2018

Rok 2016

Uznesenie č.1 z dňa 18.03.2016 Stiahnuté: 84x | 14.06.2018

Uznesenie č.2 z dňa 17.06.2016 Stiahnuté: 82x | 14.06.2018

Uznesenie č.3 z dňa 23.09.2016 Stiahnuté: 83x | 14.06.2018

Uznesenie č.4 z dňa 2.12.2016 Stiahnuté: 82x | 14.06.2018

Rok 2015

Uznesenie č.6 z dňa 18.12.2015 Stiahnuté: 80x | 14.06.2018

Uznesenie č.7 z dňa 18.12.2015 Stiahnuté: 88x | 14.06.2018

Uznesenie č. 1. z dňa 26.03.2015 Stiahnuté: 86x | 14.06.2018

Stránka