Obsah

Uznesenia OZ

Rok 2021

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 17.02.2021 Stiahnuté: 16x | 18.02.2021

Rok 2020

Uznesenie zo dňa 15.05.2020 Stiahnuté: 102x | 21.05.2020

Uznesenie zo dňa 10.06.2020 Stiahnuté: 76x | 15.06.2020

Uznesenie zo dňa 07.08.2020 Stiahnuté: 67x | 11.08.2020

Uznesenie zo dňa 23.09.2020 Stiahnuté: 81x | 24.09.2020

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 61x | 27.10.2020

Uznesenie zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 67x | 20.11.2020

Uznesenie zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 48x | 14.12.2020

Rok 2019

Uznesenie č. 1/2019 - č. 12/2019 zo dňa 27.2.2019 Stiahnuté: 243x | 11.09.2019

Uznesenie č. 13/2019 - č. 28/2019 zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 231x | 11.09.2019

Uznesenie č. 29/2019 - č. 39/2019 zo dňa 14.08.2019 Stiahnuté: 156x | 11.09.2019

Uznesenie č. 40/2019 - č. 44/2019 z mimoriadneho zasadnutia OZ z 23.09.2019 Stiahnuté: 115x | 27.09.2019

Uznesenie č. 45/2019 - č. 56/2019 zo dňa 06.11.2019 Stiahnuté: 110x | 11.11.2019

Uznesenie č. 57/2019 - č. 68/2019 zo dňa 08.12.2019 Stiahnuté: 97x | 17.12.2019

Rok 2018

Uznesenie č. 1 z dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 205x | 14.06.2018

Uznesenie č. 2 z dňa 15.06 2018 Stiahnuté: 292x | 29.07.2018

Uznesenie č. 3 z mimoriadneho rokovania OZ zo dňa 06.09.2018 Stiahnuté: 199x | 17.09.2018

Uznesenie č. 4 z dňa 25.09.2018 Stiahnuté: 200x | 04.10.2018

Uznesenie č. 5 z dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 186x | 05.11.2018

Uznesenia č. 6/2018 - č. 17/2018 Stiahnuté: 335x | 11.09.2019

Stránka