Obsah

VZN

Rok 2022

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach na rok 2022 Stiahnuté: 31x | 21.01.2022

VZN č. 2/2021 o komunálnom odpade na rok 2022 Stiahnuté: 26x | 21.01.2022

VZN č. 3/2021 o obecnych poplatkoch na rok 2022.doc Stiahnuté: 23x | 21.01.2022

Rozpočet na rok 2022,2023,2024 Stiahnuté: 18x | 21.01.2022

Rok 2021

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach Stiahnuté: 182x | 14.12.2020

VZN č. 3/2020 o komunálnom odpade Stiahnuté: 135x | 14.12.2020

VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 122x | 14.12.2020

VZN č. 5/2020 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 113x | 14.12.2020

VZN č. 6/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 102x | 14.12.2020

Rozpočet na rok 2021,2022,2023 Stiahnuté: 35x | 15.11.2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 146x | 03.06.2020

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na rok 2020 Stiahnuté: 223x | 09.12.2019

VZN č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 212x | 09.12.2019

VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 165x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 príjmy Stiahnuté: 136x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 výdavky Stiahnuté: 153x | 09.12.2019

Rok 2019

VZN č.1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 439x | 07.11.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 Stiahnuté: 456x | 07.11.2018

VZN č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 Stiahnuté: 272x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 výdavky Stiahnuté: 273x | 07.11.2018

Stránka