Obsah

VZN

Rok 2019

VZN č.1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 118x | 07.11.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 Stiahnuté: 147x | 07.11.2018

VZN č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 Stiahnuté: 73x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 výdavky Stiahnuté: 100x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 príjmy Stiahnuté: 79x | 07.11.2018

Rok 2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 148x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 133x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 101x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 87x | 14.06.2018

Rok 2017

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 80x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 75x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 71x | 14.06.2018

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 85x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 71x | 14.06.2018

VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová Stiahnuté: 90x | 14.06.2018

VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 79x | 14.06.2018

VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 161x | 14.06.2018

Rok 2016

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 77x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 65x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 65x | 14.06.2018

Stránka