Obsah

VZN

Rok 2024

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach na rok 2024 Stiahnuté: 26x | 08.12.2023

VZN č. 2/2023 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 26x | 08.12.2023

VZN č. 3/2023 o poplatkoch za vodu Stiahnuté: 31x | 08.12.2023

Rozpočet na rok 2024, 2025, 2026 Stiahnuté: 13x | 08.12.2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pitelová Stiahnuté: 4x | 12.02.2024

Rok 2023

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach na rok 2023 Stiahnuté: 90x | 15.12.2022

VZN č. 2/2022 o komunálnom odpade na rok 2023 Stiahnuté: 122x | 15.12.2022

VZN č. 3/2022 o poplatkoch za vodu Stiahnuté: 88x | 15.12.2022

Rozpočet na rok 2023, 2024, 2025 Stiahnuté: 68x | 15.12.2022

Rok 2022

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach na rok 2022 Stiahnuté: 129x | 21.01.2022

VZN č. 2/2021 o komunálnom odpade na rok 2022 Stiahnuté: 144x | 21.01.2022

VZN č. 3/2021 o obecnych poplatkoch na rok 2022.doc Stiahnuté: 129x | 21.01.2022

Rozpočet na rok 2022,2023,2024 Stiahnuté: 105x | 21.01.2022

Rok 2021

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach Stiahnuté: 288x | 14.12.2020

VZN č. 3/2020 o komunálnom odpade Stiahnuté: 248x | 14.12.2020

VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 226x | 14.12.2020

VZN č. 5/2020 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 235x | 14.12.2020

VZN č. 6/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 217x | 14.12.2020

Rozpočet na rok 2021,2022,2023 Stiahnuté: 117x | 15.11.2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 271x | 03.06.2020

Stránka