Obsah

VZN

Rok 2019

VZN č.1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 40x | 07.11.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 Stiahnuté: 49x | 07.11.2018

VZN č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 Stiahnuté: 37x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 výdavky Stiahnuté: 64x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 príjmy Stiahnuté: 46x | 07.11.2018

Rok 2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 85x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 87x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 60x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 56x | 14.06.2018

Rok 2017

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 48x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 45x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 47x | 14.06.2018

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 51x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 48x | 14.06.2018

VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová Stiahnuté: 59x | 14.06.2018

VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 42x | 14.06.2018

VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 103x | 14.06.2018

Rok 2016

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 52x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 42x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 40x | 14.06.2018

Stránka