Obsah

VZN

Rok 2021

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach Stiahnuté: 72x | 14.12.2020

VZN č. 3/2020 o komunálnom odpade Stiahnuté: 63x | 14.12.2020

VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 52x | 14.12.2020

VZN č. 5/2020 o poplatku za rozvoj Stiahnuté: 45x | 14.12.2020

VZN č. 6/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 38x | 14.12.2020

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 77x | 03.06.2020

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na rok 2020 Stiahnuté: 155x | 09.12.2019

VZN č. 4/2019 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 138x | 09.12.2019

VZN č. 5/2019 o obecných poplatkoch Stiahnuté: 116x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 príjmy Stiahnuté: 83x | 09.12.2019

Rozpočet na rok 2020,2021,2022 výdavky Stiahnuté: 96x | 09.12.2019

Rok 2019

VZN č.1/2018 o zneškodňovaní a nakladaní s komunálnym odpadom v obci Pitelová Stiahnuté: 384x | 07.11.2018

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 Stiahnuté: 385x | 07.11.2018

VZN č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 Stiahnuté: 221x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 výdavky Stiahnuté: 218x | 07.11.2018

Rozpočet na roky 2019,2020,2021 príjmy Stiahnuté: 194x | 07.11.2018

VZN Obce Pitelová č. 1/2019 o podmienkach držania psov na území obce Pitelová Stiahnuté: 121x | 15.08.2019

VZN č. 2/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 149x | 30.08.2019

Rok 2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 463x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 313x | 14.06.2018

Stránka