Obsah

VZN

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 133x | 14.06.2018

VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 342x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 146x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 131x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 139x | 14.06.2018

Rok 2016

VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 129x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 114x | 14.06.2018

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 115x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2016-2018 Stiahnuté: 106x | 14.06.2018

Požiarny poriadok obce Pitelová Stiahnuté: 184x | 14.06.2018

Rok 2015

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 107x | 14.06.2018

Rozpočet na roky 2015-2017 Stiahnuté: 113x | 14.06.2018

Rok 2014

VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová Stiahnuté: 148x | 14.06.2018

Rozpočet 2014-2016 Stiahnuté: 105x | 14.06.2018

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 109x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 129x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 137x | 14.06.2018

Rok 2013

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 100x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 119x | 14.06.2018

Doplnok VZN č.1 Stiahnuté: 101x | 14.06.2018

Stránka