Obsah

VZN

Rok 2014

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 178x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 185x | 14.06.2018

Rok 2013

VZN o miestnych daniach a poplatkoch Stiahnuté: 147x | 14.06.2018

VZN o obecných poplatkoch Stiahnuté: 168x | 14.06.2018

Doplnok VZN č.1 Stiahnuté: 150x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2013-2015 Stiahnuté: 177x | 14.06.2018

Rok 2012

VZN č. 3/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 171x | 14.06.2018

Smernica – poplatky za krátkodobé užívanie majetku obce Stiahnuté: 166x | 14.06.2018

Rok 2011

VZN o obecných poplatkoch na rok 2011 Stiahnuté: 169x | 14.06.2018

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 Stiahnuté: 215x | 14.06.2018

VZN o poskytovaní finančných dotácií fyzickým a právnickým osobám Stiahnuté: 177x | 14.06.2018

VZN o podmienkach držania psov na území obce Stiahnuté: 159x | 14.06.2018

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 215x | 14.06.2018

VZN-opatrovateľská-služba-2008 Stiahnuté: 170x | 18.06.2018

Stránka