Obsah

Zápisnice

Rok 2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 17.02.2021 Stiahnuté: 16x | 19.02.2021

Rok 2020

Zápisnica zo dňa 15.05.2020 Stiahnuté: 86x | 21.05.2020

Zápisnica zo dňa 10.06.2020 Stiahnuté: 66x | 16.06.2020

Zápisnica zo dňa 07.08.2020 Stiahnuté: 64x | 11.08.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.09.2020 Stiahnuté: 59x | 25.09.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 48x | 27.10.2020

Zápisnica zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 51x | 20.11.2020

Zápisnica zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 49x | 22.12.2020

Rok 2019

Zápisnica č.1/2019 zo dňa 27.02.2019 Stiahnuté: 203x | 04.06.2019

Zápisnica č. 2/2019 zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 185x | 11.06.2019

Zápisnica č. 3/2019 zo dňa 14.08.2019 Stiahnuté: 143x | 28.08.2019

Zápisnica č. 4 z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 23.092019 Stiahnuté: 115x | 01.10.2019

Zápisnica č. 5 zo dňa 06.11.2019 Stiahnuté: 126x | 15.11.2019

Zápisnica č. 6 zo dňa 08.12.2019 Stiahnuté: 105x | 17.12.2019

Rok 2018

Zápisnica č. 1 z dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 383x | 14.06.2018

Zápisnica č. 2 z dňa 29.05.2018 Stiahnuté: 216x | 29.07.2018

Zápisnica č. 3 z dňa 15.06.2018 Stiahnuté: 304x | 29.07.2018

Zápisnica č. 4 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 06.09.2018 Stiahnuté: 194x | 20.09.2018

Zápisnica č. 5 z dňa 25.09.2018 Stiahnuté: 218x | 10.10.2018

Zápisnica č. 6 z dňa 26.10.2018 Stiahnuté: 202x | 07.11.2018

Stránka