Obsah

Zápisnice

Rok 2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 17.02.2021 Stiahnuté: 52x | 19.02.2021

Zápisnica zo dňa 12.03.2021 Stiahnuté: 47x | 03.05.2021

Rok 2020

Zápisnica zo dňa 15.05.2020 Stiahnuté: 104x | 21.05.2020

Zápisnica zo dňa 10.06.2020 Stiahnuté: 81x | 16.06.2020

Zápisnica zo dňa 07.08.2020 Stiahnuté: 77x | 11.08.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.09.2020 Stiahnuté: 74x | 25.09.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 65x | 27.10.2020

Zápisnica zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 70x | 20.11.2020

Zápisnica zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 73x | 22.12.2020

Rok 2019

Zápisnica č.1/2019 zo dňa 27.02.2019 Stiahnuté: 222x | 04.06.2019

Zápisnica č. 2/2019 zo dňa 22.05.2019 Stiahnuté: 205x | 11.06.2019

Zápisnica č. 3/2019 zo dňa 14.08.2019 Stiahnuté: 160x | 28.08.2019

Zápisnica č. 4 z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 23.092019 Stiahnuté: 132x | 01.10.2019

Zápisnica č. 5 zo dňa 06.11.2019 Stiahnuté: 149x | 15.11.2019

Zápisnica č. 6 zo dňa 08.12.2019 Stiahnuté: 120x | 17.12.2019

Rok 2018

Zápisnica č. 1 z dňa 09.03.2018 Stiahnuté: 409x | 14.06.2018

Zápisnica č. 2 z dňa 29.05.2018 Stiahnuté: 229x | 29.07.2018

Zápisnica č. 3 z dňa 15.06.2018 Stiahnuté: 324x | 29.07.2018

Zápisnica č. 4 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 06.09.2018 Stiahnuté: 208x | 20.09.2018

Zápisnica č. 5 z dňa 25.09.2018 Stiahnuté: 236x | 10.10.2018

Stránka