Obsah

Zápisnice

Rok 2023

Zápisnica zo dňa 15.03.2023 Stiahnuté: 9x | 17.03.2023

Rok 2022

Zápisnica zo dňa 18.03.2022 Stiahnuté: 106x | 24.03.2022

Zápisnica zo dňa 10.06.2022 Stiahnuté: 67x | 16.06.2022

Zápisnica zo dňa 11.07.2022 Stiahnuté: 67x | 26.07.2022

Zápisnica zo dňa 21.09.2022 Stiahnuté: 43x | 27.09.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Stiahnuté: 57x | 11.11.2022

Zápisnica zo dňa 07.12.2022 Stiahnuté: 31x | 16.12.2022

Rok 2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 17.02.2021 Stiahnuté: 156x | 19.02.2021

Zápisnica zo dňa 12.03.2021 Stiahnuté: 152x | 03.05.2021

Zápisnica zo dňa 18.06.2021 Stiahnuté: 168x | 01.07.2021

Zápisnica zo dňa 21.09.2021 Stiahnuté: 122x | 22.09.2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 07.10.2021 Stiahnuté: 103x | 14.10.2021

Zápisnica zo dňa 03.12.2021 Stiahnuté: 108x | 06.12.2021

Rok 2020

Zápisnica zo dňa 15.05.2020 Stiahnuté: 190x | 21.05.2020

Zápisnica zo dňa 10.06.2020 Stiahnuté: 172x | 16.06.2020

Zápisnica zo dňa 07.08.2020 Stiahnuté: 180x | 11.08.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.09.2020 Stiahnuté: 176x | 25.09.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 154x | 27.10.2020

Zápisnica zo dňa 13.11.2020 Stiahnuté: 192x | 20.11.2020

Zápisnica zo dňa 11.12.2020 Stiahnuté: 176x | 22.12.2020

Stránka