Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.02.2021

DF2021/22

Odvoz odpadu

563,48 EUR

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

28.02.2021

DF2021/21

Zálohové platby na energie

410,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

28.02.2021

DF2021/20

Zálohová platba za energie

859,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

28.02.2021

DF2021/19

Dovoz pitnej vody

374,34 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

28.02.2021

DF2021/18

Poplatok za internet

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

28.02.2021

DF2021/17

Prevádzka - verejný rozhlas

38,40 EUR

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo námestie 2564/14, 81348 Bratislava - mestská časť Star

Obec Pitelová

28.02.2021

DF2021/16

Likvidácia odpadu po testovaní

90,24 EUR

ISG | DRS, spol. s r.o., Golianova 27, 91101 Trenčín

Obec Pitelová

28.02.2021

DF2021/15

Servisné práce

60,00 EUR

Infosystémy, spol. s r.o., Ul. Československej armády 270/70, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

08.02.2021

DF2021/14

Dezinfečné prostriedky - COVID - 19

136,20 EUR

Stanislav Puťoš, Hviezdoslavova 15/15, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

29.01.2021

DF2021/13

Za prenájom stroja a výstupy - tlačiareň

63,86 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

29.01.2021

DF2021/12

Dezinfečné prostriedky - COVID - 19

133,18 EUR

LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 06001 Kežmarok

Obec Pitelová

29.01.2021

DF2021/11

Dezinfečné prostriedky - COVID - 19

414,00 EUR

Stanislav Puťoš, Hviezdoslavova 15/15, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

29.01.2021

DF2021/10

Vypracovanie časti zadanie - - územného plánu obce

500,00 EUR

ArchUrb s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen

Obec Pitelová

29.01.2021

DF2021/9

Vypracovanie časti Prieskumy a rozbory - - územného plánu obce

2 200,00 EUR

ArchUrb s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen

Obec Pitelová

20.01.2021

DF2021/8

Za telefón

48,65 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

20.01.2021

DF2021/2

Poplatok za internet

15,00 EUR

HELPnet, s.r.o., Hurbanova 1/31, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

13.01.2021

DF2021/7

Prevádzkovanie verejného vodovodu

300,00 EUR

Ing. Ján Ďaďo, Školská 233/7, 96611 Trnavá Hora

Obec Pitelová

13.01.2021

DF2021/6

Zálohové platby na energie

256,05 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

13.01.2021

DF2021/5

Zálohová platba za energie

388,91 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

13.01.2021

DF2021/4

Stravovacie poukážky

834,02 EUR

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Obec Pitelová

13.01.2021

DF2021/3

Za výkon funkcie GDPR

120,00 EUR

BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina

Obec Pitelová

13.01.2021

DF2021/1

Systémová podpora

115,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: