Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/14

232,00 EUR

Obec Pitelová

MK hlas, s. r. o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov

10.12.2021

Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov v obci Pitelová

1611/2021/TD

bezplatne

Obec Pitelová

MEROCO, a.s.

10.12.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-18-12-2021-SK

672,00 EUR

Obec Pitelová

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

09.12.2021

Kúpna zmluva

30603/02/2021/Jalná/0492/ŠomZd

330,24 EUR

Národná dialničná spoločnosť

Obec Pitelová

18.11.2021

Zmluva o bežnom účte

2021/13

neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11, 01001 Žilina

Obec Pitelová

18.11.2021

Zmluva o bežnom účte

2021/12

podľa sadzobníka

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11, 01001 Žilina

Obec Pitelová

16.11.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 21/27/012/5

neuvedené

Obec Pitelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

16.11.2021

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods.11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

21/27/010/7

neuvedené

Obec Pitelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

15.11.2021

Hromadná licenčná zmluva

UP21/05837/001

podľa sadzobníka soza

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Pitelová

02.11.2021

Zmluva na dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Pitelová

2021/11

14 992,80 EUR

NITRANET, s.r.o., Hornočermánska 55, 94901 Nitra

Obec Pitelová

19.10.2021

Zmluva č. 113/POD-613/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

SAŽP SE/POD/2021/13

5 000,00 EUR

Obec Pitelová

Slovenská agentúra životného prostredia

07.10.2021

Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy

2021/10

82,50 EUR

Vladimír Abrahám

Obec Pitelová

06.09.2021

Kúpna zmluva

2021/9

344,00 EUR

Jozef Sklenka

Obec Pitelová

31.08.2021

Zmluva o bežnom účte

2021/8

bezplatne

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11, 01001 Žilina

Obec Pitelová

31.08.2021

Zmluva o grantovom účte

2021/7

bezplatne

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11, 01001 Žilina

Obec Pitelová

30.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory z Grantového programu Občianskeho zdurženia Žiarska kotlina

2021/6

450,00 EUR

Obec Pitelová

Občianske združenie Žiarska kotlina

30.08.2021

Zmluva o dielo

2021/5

60,00 EUR

Stanislava Halaj

Obec Pitelová

27.08.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dodaní tovarov

1

bezplatne

NITRANET, s.r.o., Hornočermánska 55, 94901 Nitra

Obec Pitelová

09.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z ropočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2021

2021/4

11 550,00 EUR

Obec Pitelová

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

30.07.2021

Darovacia zmluva

07/2021

200,00 EUR dvesto eur

Obec Pitelová

Nadácia TUBAPACK

19.07.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č.1

bezplatne

Vladimír Abrahám

Obec Pitelová

07.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

2021/3

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová

Obec Pitelová

20.05.2021

Kúpna zmluva

2021/1

82,50 EUR

Vladimír Abrahám

Obec Pitelová

18.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

2021/2

1 900,00 EUR tisícdeväťsto eur

Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3210734

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Pitelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: