Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.09.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

17/2022

bezplatne

Obec Pitelová

Ing. Aurel Milčík

19.09.2022

Darovacia zmluva

16/2022

bezplatne

Zuzana Beňová rod. Sklenková

Obec Pitelová

19.09.2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/05837/001

Podľa Sadzobníka autorských odmien

SOZA

Obec Pitelová

19.09.2022

Dodatok č. 3 Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 3 Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpad

Podľa prílohy

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

15.08.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

1-2022

bezplatne

Obec Pitelová

Ing. Ján Chalmovský, PhD.,

08.07.2022

Darovacia zmluva

15/2022

200,00 EUR

Nadácia TUBAPACK

Obec Pitelová

06.07.2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

3/2022

9,50 EUR

Obec Pitelová

Mgr. Jakub Fábik

06.07.2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

2/2022

12,60 EUR

Obec Pitelová

Jana Kollárová

06.07.2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

1/2022

34,00 EUR

Obec Pitelová

Mgr. Ľuboš Lečko

01.07.2022

Kúpna zmluva

2022/9

49,98 EUR

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

Ing. Ján Chalmovský, PhD.,

01.07.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC“

160-1

bezplatne

T-MAPY s.r.o.,

Obec Pitelová

01.07.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

160

912,00 EUR

T-MAPY s.r.o.,

Obec Pitelová

30.06.2022

Dohoda o postúpení práv a povinností

2022/8

bezplatne

Infosystémy, spol. s r.o., Ul. Československej armády 270/70, 96701 Kremnica

Obec Pitelová

17.06.2022

Kúpno-predajná zmluva

2022/7

4 560,00 EUR

Obec Pitelová

Martin Líška

06.06.2022

Zmluva o účinkovaní

2022/6

250,00 EUR

OZ ŠAŠOVČAN

Obec Pitelová

06.06.2022

Zmluva o dielo

2022/5

60,00 EUR

Stanislava Halaj

Obec Pitelová

10.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3221093

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Pitelová

05.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

1045/2022/ODDO

4 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Pitelová

21.04.2022

Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere č 55/001/22

55/001/22

70 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Pitelová

21.04.2022

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

1737/06/0122

bezplatne

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Pitelová

06.04.2022

Kúpno-predajná zmluva

2022/4

500,00 EUR päťsto eur

Obec Pitelová

Juraj Lehocký

25.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/1

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová

Obec Pitelová

25.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/3

1 000,00 EUR

ZO SZZP Pitelová

Obec Pitelová

25.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/2

1 900,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová

Obec Pitelová

22.03.2022

Dodatok k zmluve

14012020

0,0175 čiernobiela 0,605 farebná

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: