Obsah

Zmluvy

3. Iné zmluvy - 2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov – Remek s.r.o. Stiahnuté: 233x | 28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov- Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 259x | 28.05.2018

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera – ESTY s.r.o. Stiahnuté: 564x | 28.05.2018

Zmluva č. 370/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 Stiahnuté: 339x | 29.07.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby Stiahnuté: 225x | 16.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová Stiahnuté: 261x | 10.05.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla – Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 204x | 07.05.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla – Galileo Corporation s.r.o. Stiahnuté: 207x | 07.05.2018

Zámenná zmluva č. 1/2018/ZZ Stiahnuté: 204x | 30.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie – Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová Stiahnuté: 230x | 22.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií BBRSC/05142/2017 Stiahnuté: 274x | 02.01.2018

3. Iné zmluvy - 2017

Miestna komunikácia do osady U Kuricov Stiahnuté: 329x | 08.08.2017

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na pozemok medzi obcou Pitelová a M&J Business s.r.o. Stiahnuté: 224x | 15.12.2017

Nájomná zmluva na pozemok s M&J BUSINESS, s.r.o. Stiahnuté: 283x | 22.11.2017

Zmluva o spolupráci pri napojení vodovodu v Doline so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Stiahnuté: 241x | 25.09.2017

Zmluva o postúpení práv a povinností Stiahnuté: 870x | 08.08.2017

Mostík – Pitelová, Trnavá Hora Stiahnuté: 413x | 08.08.2017

Zmluva o budúcej zmluve medzi BBSK a obcou Pitelová Stiahnuté: 314x | 13.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Stiahnuté: 225x | 13.06.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange Stiahnuté: 204x | 24.10.2017

Stránka