Obsah

Zmluvy

3. Iné zmluvy - 2015

Zmluva o výpožičke hasičského auta Stiahnuté: 291x | 01.01.2015

Zmluva NN Tatry Sympatia, d.d.s., – a. s. Stiahnuté: 455x | 25.06.2015

3. Iné zmluvy - 2014

Zmluva o dielo – rekonštrukcia miestnych komunikácií Stiahnuté: 369x | 27.10.2014

3. Iné zmluvy - 2013

Nájomná zmluva – údržba miestnych komunikácií Stiahnuté: 334x | 01.01.2013

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 2013 Stiahnuté: 336x | 07.11.2013

3. Iné zmluvy - 2012

Zmluva o dielo č.24/01/2012 o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom Stiahnuté: 284x | 03.03.2012

3. Iné zmluvy - 2010

Zmluva o poskytnutí služieb spoločnosťou Exopora s.r.o. na audit záverečného účtu obce Stiahnuté: 330x | 01.01.2010

2. Zmluvy o prevode majetku obce - 2019

Kúpna zmluva Jana Hanzel Stiahnuté: 257x | 06.09.2019

Kúpna zmluva Mališ Slašťan Stiahnuté: 272x | 13.11.2019

2. Zmluvy o prevode majetku obce - 2015

Kúpna zmluva p. Páchnik Stiahnuté: 432x | 01.01.2015

Kúpna zmluva – p. Fridrichová, p. Fridrich Stiahnuté: 402x | 01.01.2015

2. Zmluvy o prevode majetku obce - 2014

Kúpna zmluva – p. Chalmovský Stiahnuté: 442x | 29.12.2014

2. Zmluvy o prevode majetku obce - 2013

Kúpna zmluva – Stredoslovenská energetika Stiahnuté: 302x | 23.04.2013

2. Zmluvy o prevode majetku obce - 2012

Majetkovo- právne veci Stiahnuté: 314x | 26.05.2012

Žiadosť p. Dubovana o odkúpenie pozemku Stiahnuté: 691x | 26.05.2012

2. Zmluvy o prevode majetku obce - 2011

Žiadosť p. Páločného o odkúpenie pozemku Stiahnuté: 1,376x | 01.01.2011

Žiadosť p. Poliaka o odkúpenie pozemku Stiahnuté: 1,991x | 01.01.2011

Kúpna zmluva Kubáň – Obec Stiahnuté: 383x | 01.01.2011

Zmluva p. Cesnak Stiahnuté: 309x | 09.12.2012

1. Aktuálne Návrhy zmlúv -

Návrh zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby „Napojenie obce Pitelová, časť Dolina – Vodovod“ so StVS a.s. Stiahnuté: 363x | 06.06.2017

Stránka