Oznamujeme Vám, že v obci budú od 03.10.2016 rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Obec Pitelová vyhlasuje Výberové-konanie-na-funkciu-hlavného-kontrolóra-obce-Pitelová.

Do časti Dokumenty/Obecné zastupiteľstvo bolo pridané Uznesenie č.3 z 23.09.2016 a Zápisnica č.3 z 23.09.2016.

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 23.09.2016 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu

Navrhovaný program:

  1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných
  2. Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pitelová.
  5. Prerokovanie žiadostí
  6. Diskusia – rôzne – interpelácie
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

                                                                           Ján Kubík

                                                                         starosta obce

Celý text pozvánky nájdete tu.

Oznamujeme občanom, že dňa 24.09.2016 /sobota/ od 9.00 hod sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby kompletný a nerozobratý odpad vyložili pred bránu.

Ak si nie ste istí správnym spôsobom, ako triediť odpad, alebo sa len chcete ustiť, že to robíte správne, tu je návod.

Viete ako správne triediť?

Pozvánka na vatru 27.8.2016

http://www.pitelova.eu/wp-content/uploads/2016/08/Vatra-plagát-1-724x1024.png
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.06.2016 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu Navrhovaný program: 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných 2. Určenie zapisovateľa – návrh na …

 

Záznam z divadelného predstavenia Dieťa

Záznam z divadelného predstavenia Dieťa a Dňa matiek v Pitelovej.

 

Povinné očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že sa dňa 21.mája 2016, t.j. v sobotu uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote. Očkovacia látka účinná 1 rok – 7€ Očkovacia látka účinná 2 roky – 14€ Kompletná očkovacia látka – 18€ Očkovať sa …

 

Deň matiek

Divadelný súbor Pitelovčania, Obecný úrad a ZO SZZP si uctia Deň Matiek a pozývajú Vás dňa 8. Mája t.j. v Nedeľu o 13,30 hodine v sále kultúrneho domu na divadelné predstavenie DIEŤA. V rámci programu sa predstavia mladí z našej obce. Deň matiek

 

Zber elektroodpadu

Dňa 7. mája t.j. v sobotu od 9,00 hodiny sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby kompletný a nerozobratý elektroodpad vyložili pred bránu.