História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Informácie pre prípadných záujemcov o absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA Dobrovoľná vojenská príprava – DVP Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy Informácie pre uchádzačov

Prerušenie dodávky vody v hornej časti obce

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čistenia vodojemu u Štefankov v hornej časti obce bude 9.4.2018 /pondelok/ odstavená voda celý deň pre občanov napojených z tohto vodojemu.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná,a.s.  oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len

Veľkokapacitné kontajnery

Oznamujeme Vám, že od 3. apríla budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pitelová medzi obcou Pitelová a Telovýchovnou jednotou Družstevník Pitelová.

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pitelovej zo dňa 09.03.2018

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : – Zápisnica č. 1/2018.  

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Pitelová v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Repríza divadelného predstavenia „S brokovnicou na manžela“

Ochotnícky súbor Pitelovčania Vás pozýva na reprízu divadelnej hry Štefana Kršňáka “S brokovnicou na manžela”, ktorá sa uskutoční dňa 25.03.2018 o 14:30 hod. v sále kultúrneho domu v Pitelovej.    

Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pitelovej zo dňa 09.03.2018

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : – Uznesenie č. 1/2018