História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Dni obce Pitelová 2018

Obecný úrad Pitelová v spolupráci s DHZ Pitelová a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja pre Vás pripravujú akciu „Dni obce Pitelová 2018“ dňa 1. a 2. septembra 2018.

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča

Nahlasovanie stavu vodomerov

Žiadame občanov, aby v termíne do 13.07.2018 nahlásili stav vodomerov na Obecný úrad. tel. č. 045/6775131 mail: romana.malisova@pitelova.eu

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Zápisnica č. 3/2018 z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2018.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Uznesenie č. 2/2018 z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2018.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Záverečný účet za rok 2017.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Zápisnica č. 2/2018

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2018 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu. Navrhovaný program:

Zber papiera

Dňa 07.06.2018 /štvrtok/ sa uskutoční v našej obci zber papiera výmenou za hygienické potreby. Zber bude prebiehať nasledovne:

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 10.06.2018

Obecný úrad Pitelová zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pitelová :