História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020

Návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020  zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Príjmy rozpočtu  Výdavky rozpočtu

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Pitelová v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční dňa 13.11.2017 (pondelok) od 08:00 hod.

Pozvánka na divadelné predstavenie

Plagát

Ochotnícke divadlo zo Šašova Vás pozýva na divadelné predstavenie Divadla J. Cimrmana s názvom : “Z ničoho nič vražda”, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12.11.2017 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu. Plagát nájdete tu.

Zber papiera

zber_papiera

Dňa 14. novembra /utorok/ sa uskutoční v našej obci zber papiera výmenou za hygienické potreby. Zber bude prebiehať nasledovne: od 16:20 do 16:40 na autobusovej zastávke Fridrich od 16:50 do 17:00 pri predajni Jednota od 17:00 do 17:10 pred obecným

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

OCU

Návrhy všeobecne záväzných nariadení  zverejnené na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3  a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

  1. Dušan Antal,Mgr., 45 r., právnik, Hliník nad Hronom, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2. Dušan Bosák,Ing., 46 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

  1. Viliam Baňák,Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska 2. Miroslav Gálik,PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Národ a Spravodlivosť – naša strana 3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, nezávislý kandidát 4. Martin Juhaniak, Mgr.,

Aktualizácia dokumentov

OCU

Do časti Obecné zastupiteľstvo bola pridaná Zápisnica č. 3/2017 zo dňa 20.09.2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017.

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – Všeobecne záväzné nariadenie obce Pitelová č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb

Uznesenie č.3/2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017

OCU

Do časti Obecné zastupiteľstvo bolo pridané Uznesenie č. 3/2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017.