História Pitelovej

História Pitelovej

Pitelová sa prvýkrát spomína v roku 1264, ale listina už ako dôkaz neexistuje. Prvá zachovaná písomná zmienka je z roku 1487. Tu sa obec spomína pod názvom PICHTOFALVA. Dnešné pomenovanie sa uvádza v roku 1564. Viac »

Obecný úrad Pitelová

Obecný úrad Pitelová

Oznamy, dokumenty, zmluvy a informácie z prostredia administrácie obce Pitelová. Všetko na jednom mieste, viditeľne a prehľadne. Viac »

DHZ Pitelová

DHZ Pitelová

Stránky Dobrovoľného hasičského zboru Pitelová s fotogalériami ich úspechov v súťažiach, ako aj informáciami o našich hasičoch. Viac »

Veľkokapacitné kontajnery v obci

picture.png

  Oznamujeme občanom, že v dňoch 23.10.2017 až 27.10.2017 budú na tradičných miestach v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

  1. Dušan Antal,Mgr., 45 r., právnik, Hliník nad Hronom, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2. Dušan Bosák,Ing., 46 r., podnikateľ, Žiar nad Hronom, Slovenská národná strana 3. Alexander Ferenčík, Ing. Mgr., 39 r., primátor mesta Kremnica, Kremnica, nezávislý kandidát 4. Vladimír

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

  1. Viliam Baňák,Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska 2. Miroslav Gálik,PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Národ a Spravodlivosť – naša strana 3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, nezávislý kandidát 4. Martin Juhaniak, Mgr.,

Výkup papiera

Dňa 06.10.2017 (piatok) sa uskutoční v našej obci výkup papiera (okrem kartónov) zámenou za hygienické potreby z Harmanca s nasledovným harmonogramom: 16:20 – 16:35 Čierne zeme pri bytovke 16:40 – 16:55 Čierne zeme autobusová zastávka Fridrich 17:00 – 17:20 pri

Aktualizácia dokumentov

OCU

Do časti Obecné zastupiteľstvo bola pridaná Zápisnica č. 3/2017 zo dňa 20.09.2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017.

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : – Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – Všeobecne záväzné nariadenie obce Pitelová č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb

Uznesenie č.3/2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017

OCU

Do časti Obecné zastupiteľstvo bolo pridané Uznesenie č. 3/2017 z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017.

Aktualizácia zmlúv

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy bola pridaná nová zmluva medzi obcou Pitelová a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.    

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2017 (stredu) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu Navrhovaný program: Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce

Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Pitelová určuje adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 : ocupitelova@stonline.sk