Pribudli koše na psie exkrementy

.

Začiatkom marca obec osadila tri plastové koše na zber psích exkrementov na vybrané verejné priestranstvá, a to: na ceste "ku Krížu" nad Obecným úradom, na cestu "ku Hronu" a na chodníku v časti obce Čierne Zeme.

Psie exkrementy sa nepovažujú za nebezpečný odpad, a preto ich môžeme vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný komunálny odpad. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Ku každému košu je namontovaný zásobník na vrecká na psie exkrementy. Dúfame, že sa koše neminú účinkom a budú sa využívať na tento účel.

Dátum vloženia: 11. 3. 2024 9:36
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2024 9:45
Autor: Správca Webu