Kultúrne pamiatky

Kostol Ružencovej Panny Márie

kostolPitelová je malá obec a tak sa z minulosti zachovalo len malé množstvo kultúrnych pamiatok. Najdôležitejšou a najviac využívanou je  kostol Ružencovej Panny Márie. Hlavný oltár Ukrižovania z polovice 18. storočia sem bol prenesený v roku 1799 z jezuitského kostola v Banskej Bystrici. Pri požiari v roku 1962 bol však oltár znehodnotený. V malom výklenku stála baroková socha z konca 17. storočia, ktorá bola odstránená počas konečných úprav v rokoch 1974-1978. Veža je drevená, obalená plechom s tromi zvonmi. Pri kostole stála vyše storočná lipa,  ktorá bola v roku 2009 spílená.  V hornej časti obce a v jej strede sa nachádzajú dva kríže. V minulosti, keď ľudia tvrdo pracovali na poliach sa tu vždy zastavili a pomodlili za lepší život.

Pri železničnej trati stojí pomník neznámeho padlého vojaka, ktorý tu zomrel počas druhej svetovej vojny. V strede obce je vybudovaný park s fontánou a pamätníkom partizána, na ktorom je pamätná tabuľa venovaná na počesť bojov v SNP.

Najnovšou pamiatkou je kaplnka, ktorá sa nachádza v chatovej oblasti Kuricovci. Bola dostavaná v roku 2000 a každoročne sa pri výročí jej posvätenia koná svätá omša a potom zábava obyvateľov tejto časti obce, ako aj jej rodákov  a pozvaných hostí.