DHZ Pitelová

DHZ

Pitelová
96611 Trnavá Hora
E-mail: dhz.pitelova@gmail.com
IČO: 00177474 5104
http://www.dhzpitelova.6f.sk/

 

Predseda DHZ Pitelová

Vladimíra Hudecová

E-mail:   –
mobil: +421 908 916 221

 

Podpredseda DHZ Pitelová – veliteľ

Peter Hudec

E-mail: hudec.peter@zsr.sk
mobil: +421 907 157 644

 

Podpredseda DHZ Pitelová pre prevenciu

Ing. Ján Chalmovský, PhD.

E-mail: challmo@gmail.com
mobil: +421 907 069 751