Prevencia

Kontaktné adresy osôb pôsobiacich v našom regióne, ktoré sú oprávnené vykonávať kontroly a čistenie komínov:

Štefan Hudec (Nová Baňa) – kontakt: +421903 510 026

Milan Toryský (Banská Štiavnica) – kontakt: +42145/6922121 ; +421903 541 743

Marián Ďurina – DERKO (Prievidza, Hasičská 3)