Obsah

Dokumenty na stiahnutie

 

V tejto časti nájdete vzory ku všetkým dokumentom či žiadostiam, ktoré sa dajú uplatniť. Stiahnuť si ich môžete ako textový PDF súbor, alebo upraviteľný docx/rtf súbor. Ak Vám niektorý dokument chýba, môžete nám to oznámiť a pokúsime sa to čo najskôr napraviť.

Ohlásenie udržiavacích prác

DOC - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 115x | 28.08.2020

PDF - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 116x | 28.08.2020

Ohlásenie stavebných úprav

DOC - Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 121x | 28.08.2020

PDF - Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 145x | 28.08.2020

Ohlásenie drobnej stavby

DOC – Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 370x | 20.06.2019

PDF – Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 378x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 329x | 15.06.2018

PDF – Žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 303x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 279x | 15.06.2018

DOC – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 277x | 15.06.2018

Žiadosť u určenie súpisného čísla

DOC – Žiadosť u určenie súpisného čísla Stiahnuté: 243x | 15.06.2018

PDF – Žiadosť u určenie súpisného čísla Stiahnuté: 259x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

DOC – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 288x | 15.06.2018

PDF – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Stiahnuté: 274x | 15.06.2018

Sociálne veci

DOC - Lekársky nález na účely posúdenia Stiahnuté: 95x | 28.08.2020

DOC - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 110x | 28.08.2020

PDF - Lekársky nález na účely posúdenia Stiahnuté: 124x | 28.08.2020

PDF - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 102x | 28.08.2020

Žiadosť o vydanie povolneia na osobitné užívanie vôd

DOC - Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd Stiahnuté: 116x | 12.10.2020

PDF - Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd Stiahnuté: 101x | 12.10.2020

Stránka

  • 1