Ostatné dokumenty

1. Ostatné dokumenty

Program odpadového hospodárstva 2016-2020

POH_obce 2016-2020 BB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,54 kB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 6. 9. 2019

1.23 Majetkovo – právne veci

scan0022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 9. 7. 2018

1.22 Výzva na predkladanie ponúk – tovary – Obecný kamerový systém

scan0012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,02 MB
Stiahnuté: 434×
Vložené: 9. 7. 2018

1.21 Výzva na predkladanie ponúk

scan0011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB
Stiahnuté: 461×
Vložené: 9. 7. 2018

1.20 Rozhodnutie – verejná vyhláška

scan0005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 417×
Vložené: 9. 7. 2018

1.19 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

PHSR-pitelova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,33 MB
Stiahnuté: 710×
Vložené: 9. 7. 2018

1.18 Príloha č.3 – postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Priloha-c.3-Postup-pri-zadavani-zakaziek-s-nizkou-hodnotou.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 77 kB
Stiahnuté: 827×
Vložené: 9. 7. 2018

1.17 Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica-O-VO-Obec-Pitelová-2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 50 kB
Stiahnuté: 403×
Vložené: 9. 7. 2018

1.16 Územné rozhodnutie – Vodovod Pitelová Dolina

uzemne-rozhodnutie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,37 MB
Stiahnuté: 445×
Vložené: 9. 7. 2018

1.15 Zaburinenie pozemkov

výzva-zaburinenie-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,46 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 9. 7. 2018

1.14 Protest prokurátora

pr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,19 MB
Stiahnuté: 885×
Vložené: 9. 7. 2018

1.13 Verejná vyhláška – Vodovod Pitelová Dolina

vyhláška.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,12 MB
Stiahnuté: 367×
Vložené: 9. 7. 2018

1.12 Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2013

Povinnosti-chovateľov-informácia-2013-1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 88,5 kB
Stiahnuté: 692×
Vložené: 9. 7. 2018

1.11 Oznam Obvodného úradu životného prostredia o kvalite ovzdušia

informácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,37 kB
Stiahnuté: 330×
Vložené: 9. 7. 2018

1.10 Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek rok 2013

Pitelová.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 178 kB
Stiahnuté: 321×
Vložené: 9. 7. 2018

1.9 MVE Jalná – Rozhodnutie krajského stavebného úradu

MVE_rozhodnutie2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,93 MB
Stiahnuté: 626×
Vložené: 9. 7. 2018

1.8. Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015

OZNAM-_o_strategickom_dokumente_POH-BB-kraja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,8 kB
Stiahnuté: 336×
Vložené: 9. 7. 2018

1.7 Záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostedie

Zaverecne-stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,53 MB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 9. 7. 2018

1.6 Rozhodnutie o umiestnení stavby Malej vodnej elektrárne Jalná

Rozhodnutie-MVE-Jalná.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,25 MB
Stiahnuté: 360×
Vložené: 9. 7. 2018

1.5 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby

Oznámenie-o-začatí-územného-konania-o-umiestnení-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 9. 7. 2018
Zobrazené 1-20 z 34