Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017

4-DOT/2019

2 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová

Obec Pitelová

8. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

3-DOT/2019

1 000,00 EUR

PITELOVČANIA občianske združenie

Obec Pitelová

19. 11. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9923333400

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

19. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2-DOT/2019

1 900,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová

Obec Pitelová

14. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

1-DOT/2019

1 000,00 EUR

ZO SZZP Pitelová

Obec Pitelová

22. 10. 2019

Zmluva o dielo

10000144052/3489

21 309,97 EUR dvadsaťjedentisíc tristodeväť EUR a 97/100

Skanska SK a.s., Krajná 29, 82104 Bratislava

Obec Pitelová

4. 10. 2019

Zmluva o dielo

20190811

1 400,00 EUR

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Pitelová

1. 10. 2019

Zmluva o dielo

9/2019

590,00 EUR päťstodeväťdesiat eur

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Pitelová

30. 8. 2019

Zmluva o dielo

04/Pitelová/2019

62,40 EUR

Ivan Rerich - K+V MONT

Obec Pitelová

27. 8. 2019

Zmluva o účinkovaní

2-8/2019

300,00 EUR

Milan Mališ

Obec Pitelová

19. 8. 2019

Zmluva o účinkovaní

1-8/2019

350,00 EUR

Róbert Neuschl

Obec Pitelová

14. 8. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

24ZSS456947100E

30,00 EUR tridsať eur

Stredoslovenská energetika, a.s.,

Obec Pitelová

8. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A13660687

20,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

25. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

č. 2/2019

80,00 EUR

JUDr. Lucia Luptáková

Obec Pitelová

30. 5. 2019

Dohoda o cene č.86190041

RSC86190041

14,40 EUR

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 3635/94, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

20. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní servisných a konzulačných služieb na výpočtovej technike

č. 3/2019

60,00 EUR

Mgr. Jozef Donoval

Obec Pitelová

13. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

605/2019/ODDRF

2 800,00 EUR dvetisícosemsto eur

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Pitelová

7. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39764

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Pitelová

25. 4. 2019

Servisná zmluva k zariadeniam na úpravu vody

č. 40/2019

30,75 EUR

AQUA trade Slovakia s.r.o., Jesenského 292/55, 96001 Zvolen

Obec Pitelová

15. 4. 2019

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

1

500,00 EUR päťsto eur

ELT Management Company Slovakia s.r.o.,

Obec Pitelová

29. 3. 2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300106376

216,61 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Pitelová

20. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplatného mýta

67879330011

50,00 EUR

SkyToll, a..s.

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

20. 3. 2019

Zmluva o užívaní vymedzenýc úsekov ciest v Režim predplatného mýta

67879330011

50,00 EUR

Národná dialničná spoločnosť

Obecný úrad, Pitelová 79, 96611 Pitelová

21. 2. 2019

Zmluva o balíčku GDPR + certifikát SSL

10-2-2019

365,00 EUR tristošesťdesiatpäť eur

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Pitelová

23. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201902945

105,60 EUR stopäť eur šesťdesiat centov

BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 01003 Žilina

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 48