Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

1/2021

bezplatne

Obec Pitelová

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

10. 11. 2020

Zmluva na dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Pitelová

7/2020

15 000,00 EUR

NITRANET, s.r.o., Hornočermánska 55, 94901 Nitra

Obec Pitelová

3. 11. 2020

Dohoda č. 20/27/010/32 podľa §10 od. 3, ods. 11 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

20/27/010/32

bezplatne

Obec Pitelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

3. 11. 2020

Dohoda č. 20/27/012/29 podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

20/27/012/29

bezplatne

Obec Pitelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

2. 11. 2020

Zmluva o dodávke elektriny

9319/2020

0,00 EUR

Obec Pitelová

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

2. 11. 2020

Zmluva o dielo na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

6/2020

19 200,00 EUR

ArchUrb s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen

Obec Pitelová

28. 10. 2020

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

2-U2342/2020

bezplatne

Obec Pitelová

MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica

28. 10. 2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1-U2342/2020

bezplatne

Obec Pitelová

MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica

28. 10. 2020

Licenčná zmluva

U2342/2020

459,00 EUR

Obec Pitelová

MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica

8. 10. 2020

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

39.31/2020

3 860,00 EUR

eR STAR s.r.o., Tr. SNP 75, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

5. 10. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A1611467

21,50 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Pitelová

17. 7. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

46 740,92 EUR

Skanska SK a.s., Krajná 29, 82104 Bratislava

Obec Pitelová

8. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2020

990,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Pitelová

17. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

651/2020

15 000,00 EUR

Obec Pitelová

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

20. 5. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BB-VO-290-008/2020

bezplatne

Obec Pitelová

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

7. 5. 2020

Licenčná zmluva

4/2020

258,00 EUR

Obec Pitelová

eSYST, sro, M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

29. 4. 2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

41/2020

50,00 EUR

Obec Pitelová

KRONOSPAN, s.r.o.

29. 4. 2020

Zmluva o dielo

0001/2020

35 518,48 EUR

FD Management, s.r.o.

Obec Pitelová

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

320 1021

3 000,00 EUR

Obec Pitelová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11. 3. 2020

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

ZLP-2020-1513

Neuvedené

Obec Pitelová

DataCentrum elektonizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

27. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

3/2020

700,00 EUR

Obec Pitelová

AUDIT NB, s.r.o., Bernolákova 27/16, 96801 Nová Baňa

24. 2. 2020

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

25-2-2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Pitelová

24. 2. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-25-2-2020-SK

588,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Pitelová

17. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2019-002999

30 000,00 EUR

Obec Pitelová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

14. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

14012020

23,88 EUR

TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica

Obec Pitelová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.