Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7. 2024

Zmluva o účinkovaní

6/2024

250,00 EUR

Mgr. Martina Ponická

Obec Pitelová

12. 7. 2024

Hromadná licenčná zmluva

VP/24/05837/002

20,00 EUR

SOZA

Obec Pitelová

12. 7. 2024

Zmluva o dielo

5/2024

150,00 EUR

Stanislava Halaj

Obec Pitelová

17. 6. 2024

Zmluva o reklame

4/2024

33,00 EUR

Obec Pitelová

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

26. 5. 2024

Zmluva o účinkovaní

3/2024

300,00 EUR

Divadelný súbor Pomníkové divadlo-občianske združenie

Obec Pitelová

13. 5. 2024

Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.

2470038

27,60 EUR

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav, Jakubovo námestie 2564/14, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Pitelová

6. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2024/1

2 000,00 EUR

Obec Pitelová

Dobrovoľný hasičský zbor Pitelová

3. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2024/2

2 150,00 EUR

Obec Pitelová

Telovýchovná jednota Družstevník Pitelová

2. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2024/3

1 000,00 EUR

Obec Pitelová

ZO SZZP Pitelová

10. 4. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/2024

Neuvedené

Obec Pitelová

Dušan Polák

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3241145

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Pitelová

22. 3. 2024

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť fomou menších obecných služieb obci

24/27/054/34

18,84 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Pitelová

4. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použítým šatstvom

1/2024

Neuvedené

Obec Pitelová

Ľubomír Ludvik LUTEX

26. 2. 2024

Hromadná licenčná zmluva

VP/24/05837/001

15,60 EUR

SOZA

Obec Pitelová

7. 2. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1611/2021TD o umiestnení mobilného kontajenra určeného pre zber jedlých olejov a tukov v obci Pitelová

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1611/2021TD

Neuvedené

Obec Pitelová

MEROCO, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.