Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 4. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

2/2024

Neuvedené

Obec Pitelová

Dušan Polák

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3241145

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Pitelová

22. 3. 2024

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť fomou menších obecných služieb obci

24/27/054/34

18,84 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Obec Pitelová

4. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použítým šatstvom

1/2024

Neuvedené

Obec Pitelová

Ľubomír Ludvik LUTEX

26. 2. 2024

Hromadná licenčná zmluva

VP/24/05837/001

15,60 EUR

SOZA

Obec Pitelová

7. 2. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1611/2021TD o umiestnení mobilného kontajenra určeného pre zber jedlých olejov a tukov v obci Pitelová

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1611/2021TD

Neuvedené

Obec Pitelová

MEROCO, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.