Category Archives: Obecný úrad

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2017 (stredu) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu Navrhovaný program: Otvorenie zasadnutia, kontrola prítomných Určenie zapisovateľa –  návrh na predsedu návrhovej komisie, overovateľov zápisnice Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce

Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Pitelová určuje adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 : ocupitelova@stonline.sk

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

OCU

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť tu.      

Vatra 2017

11939577_477755269070722_1759479250_n

DHZ Pitelová a Obec Pitelová Vás pozývajú na zapálenie vatry SNP na ihrisku Upieca, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2017 o 20:00 hod. O občerstvenie je postarané. Plagát nájdete tu.    

Aktualizácia zmlúv

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy boli pridané nové zmluvy medzi obcou Pitelová a Strabag s.r.o. – “Miestna komunikácia do osady U Kuricov”, “Mostík – Pitelová, Trnavá Hora” a medzi obcou Pitelová a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. – “Zmluva o postúpení práv a povinností”.

Aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Zmluvy bola pridaná Zmluva o budúcej zmluve medzi BBSK a obcou Pitelová

Nahlasovanie stavu vodomerov a aktualizácia dokumentov

erb-256x300_emboss_00000_00000

Žiadame občanov, aby v termíne do 10.07.2017 nahlásili stav vodomerov na Obecný úrad. Do časti Obecný úrad na našej stránke bola pridaná Zápisnica č.2 z dňa 23.06.2017.  

Informácie pre voliča k voľbám do BBSK a uznesenie z 23.6.2017

erb-256x300_emboss_00000_00000

Na stránku boli pridané Informácie pre voliča k voľbám do Banskobystrického samosprávneho kraja. Obsahuje všetky potrebné informácie o pripravovaných voľbách.

Nové nájomné zmluvy na hrobové miesta

Od 19. 06. 2017 sa budú uzatvárať nové nájomné zmluvy na hrobové miesta. K uzatvoreniu nájomných zmlúv je potrebné dostaviť sa na Obecný úrad v Pitelovej v úradných hodinách.

Aktualizácia stránky

erb-256x300_emboss_00000_00000

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR