Category Archives: Obecný úrad

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Záverečný účet za rok 2017.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Zápisnica č. 2/2018

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2018 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu. Navrhovaný program:

Zber papiera

Dňa 07.06.2018 /štvrtok/ sa uskutoční v našej obci zber papiera výmenou za hygienické potreby. Zber bude prebiehať nasledovne:

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 10.06.2018

Obecný úrad Pitelová zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pitelová :

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie do 08.06.2018

Obecný úrad Pitelová zverejňuje nasledovné dokumenty k  pripomienkovaniu, ktoré sa budú schvaľovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pitelová : Návrh Záverečného účtu obce Pitelová za rok 2017

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy boli pridané nasledovné zmluvy : 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2018 (utorok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Obec hľadá brigádnikov

Obecný úrad hľadá brigádnikov na vybudovanie ďalšej časti chodníka v cintoríne. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905325053 alebo na obecnom úrade. Hodinová mzda: 3,32 € v zmysle platného Poriadku odmeňovania pracovníkov obce.

Povinné očkovanie psov

Súkromný veterinár MVDr. Mäsiar oznamuje občanom, že sa dňa 26.05.2018 (sobota) uskutoční povinné očkovanie psov starších ako 3 mesiace proti besnote: