Daily Archives: 10. mája 2018

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce medzi obcou Pitelová a Dobrovoľným hasičským zborom Pitelová.