Daily Archives: 16. mája 2018

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby medzi obcou Pitelová a BROS Computing, s.r.o.