Monthly Archives: jún 2018

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Uznesenie č. 2/2018 z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2018.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Záverečný účet za rok 2017.

Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Obecné zastupiteľstvo boli pridané dokumenty : Zápisnica č. 2/2018

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2018 (piatok) o 16.00 hod.  v zasadačke obecného úradu. Navrhovaný program: