Aktualizácia dokumentov

Do časti Obecný úrad/Zmluvy bola pridaná Zmluva o vytvorení webového sídla a Zmluva o prevádzke webového sídla medzi obcou Pitelová a Galileo Corporation s.r.o.

 

Odpovede na Aktualizácia dokumentov

 1. Martina Záhorcová píše:

  Dobrý deň.
  Kontaktovala som pána starostu v stredu 10.5.2018, aby mi vysvetlil, prečo sa rozhodol pre zmluvný vzťah k vytvoreniu a spravovaniu web stránky obce práve s firmou Galileo Corporation s.r.o. so sídlom: Čierna Voda, v čom sú výhody.
  Samozrejme komunikácia dopadla podľa môjho očakávania, citujem pána starostu: „to je môj názor, čo zas riešiš, ja podpíšem čo ja budem chcieť“. Mám informáciu, že o potrebe zriadiť novú web stránku pán starosta nikoho z poslancov neinformoval.
  Zverejnená zmluva mi príde dosť nevýhodná pre našu obec, hlavne bod IV. Cena a jej splatnosť, nejasné znenie, platby na 12 mesiacov vopred ?? štandardne je splatnosť za uvedené služby na mesačnej báze, tiež vysoké prvotné náklady.

  Podotýkam, že na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2015 sme schválili firmu Weby group s.r.o. Zvolen na realizáciu a komplet spravovanie web stránky v súlade s platnou legislatívou. Na príslušných položkách v rozpočte by sme mali plne pokryté obdobie do konca roka. Uvedenú firmu sme oslovili k vypracovaniu ponuky na základe dobrých referencii.
  Avšak pán starosta sa z akých si dôvodov rozhodol, že nás bude vetovať:

  Vec: Pozastavenie výkonu uznesenia č.2/2015 v časti A/ schvaľuje v bode 12 zo dňa 26.06.2015 – oznámenie.
  Oznamujem Vám, že som v zmysle § 13 ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia č. 2/2015 v časti A/ schvaľuje v bode 12 zo
  dňa 26.06.2015 z dôvodu:
  že v časti
  A/ Schvaľuje v bode 12. Firmu Weby Group, s.r.o. Zvolen na realizáciu stránky obce, t.j. softvér, školenie, aktivácia služieb, ročné zálohovanie, ročná aktualizácia softvéru. Obec má v súčasnosti stránku /www.pitelová.eu/ ktorá je funkčná, má svoj softvér. Ako starosta obce som presvedčený, že nie je potrebné ani nutné súčasnú stránku obce zrušiť a následne vytvoriť novú stránku, čo by obec stálo o 100% vyššie výdavky ako prechádzajúca stránka, čo je pre obec nevýhodné a nepotrebné.
  V Pitelovej 06.07.2015, Ján Kubík, starosta obce

  Ak je potrebné zriadiť novú web stránku obce, určite by bolo minimálne vhodné, aby sme dali vypracovať viacero ponúk a následne vyselektovali najvýhodnejšiu firmu.
  Keď že naša obec, ako sa hovorí „sa spravuje sama“, tak pán starosta nepotrebuje ani poslancov!

  S pozdravom
  Martina Záhorcová
  poslanec OZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *