Kontakt

Obecný úrad

Adresa: Pitelová 79, 966 11, Trnavá Hora
Starosta obce: Ján Kubík
Zamestnanci OcÚ:
Michaela Vencelová
Romana Mališová
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Jaroslav Spáč

Telefón: 045 / 677 51 31
Mobil: 0905 325 053
Web: www.pitelova.eu

E-mail:

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Región: Kremnické Vrchy-Východ
IČO: 00320919

Organizačná štruktúra obce

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Streda 7:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Štvrtok 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:00, 12:30 – 13:30