Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo:

Správa záverečného účtu za rok 2014
Správa záverečného účtu za rok 2015
Správa záverečného účtu za rok 2016
Správa záverečného účtu za rok 2017

Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2017

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017

Správa nezávislého audítora za rok 2016
Správa nezávislého audítora za rok 2017

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Sadzobník správnych poplatkov

Uznesenia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č.1 z dňa  4.2.2011
Uznesenie č.2 z dňa  8.4.2011
Uznesenie č.3 z dňa 10.6.2011
Uznesenie č.4 z dňa  8.7.2011
Uznesenie č.5 z dňa 9.9.2011
Uznesenie č.6 z dňa 11.10.2011
Uznesenie č.7 z dňa 9.12.2011
Uznesenie č.8 z dňa 27.12.2011

ROK 2012
Uznesenie č.1 z dňa 29.2.2012
Uznesenie č.3 z dňa 15.06.2012
Uznesenie č.4 z dňa 07.09.2012
Uznesenie č.5 z dňa 29.11.2012

ROK 2013
Uznesenie č.1 z dňa 22.03.2013
Uznesenie č.2 z dňa 18.06.2013
Uznesenie č.3, 4, 5, 6  z dňa 04.07.2013
Uznesenie č.7 z dňa 16.10.2013
Uznesenie č.8 z dňa 29.11.2013
Uznesenie č.9 z dňa 09.12.2013

ROK 2014
Uznesenie č.1 z dňa 11.04.2014
Uznesenie č.2 z dňa 13.06.2014
Uznesenie č.3 z dňa 08.08.2014
Uznesenie č.4 z dňa 13.11.2014
Uznesenie č.5 z dňa 21.11.2014
Uznesenie č.6 z dňa 14.12.2014

ROK 2015
Uznesenie č. 1. z dňa 26.03.2015
Uznesenie č.2 z dňa 26.06.2015
Uznesenie č.3 z dňa 24.09.2015
Uznesenie č.4 z dňa 24.09.2015
Uznesenie č.5 z dňa 18.12.2015
Uznesenie č.6 z dňa 18.12.2015
Uznesenie č.7 z dňa 18.12.2015

ROK 2016
Uznesenie č.1 z dňa 18.03.2016
Uznesenie č.2 z dňa 17.06.2016
Uznesenie č.3 z dňa 23.09.2016
Uznesenie č.4 z dňa 2.12.2016

ROK 2017
Uznesenie č.1 z dňa 24.3.2017
Uznesenie č.2 z dňa 23.6.2017
Uznesenie č. 3 z dňa 20.9.2017
Uznesenie č. 4 z dňa 01.12.2017

ROK 2018
Uznesenie č. 1 z dňa 09.03.2018
Uznesenie č. 2 z dňa 15.06.2018

Zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva
Zápisnica č.1 z dňa 4.2.2011
Zápisnica č.5 z dňa 9.9.2011
Zápisnica č.7 z dňa 9.12.2011
Zápisnica č.8 z dňa 27.12.2011

ROK 2012
Zápisnica č.1 z dňa 29.2.2012
Zápisnica č.3 z dňa 15.6.2012
Zápisnica č.4 z dňa 7.9.2012
Zápisnica č.5 z dňa 29.11.2012

ROK 2013
Zápisnica č.1 z dňa 22.03.2013
Zápisnica č.2 z dňa 18.06.2013
Zápisnica č.3 z dňa 04.07.2013
Zápisnica č.4 z dňa 16.10.2013
Zápisnica č.5 z dňa 29.11.2013
Zápisnica č.6 z dňa 09.12.2013

ROK 2014
Zápisnica č. 1 z dňa 11.04.2014
Zápisnica č.2 z dňa 13.06.2014
Zápisnica č.3 z dňa 08.08.2014
Zápisnica č.4 z dňa 13.11.2014
Zápisnica č.5 z dňa 21.11.2014
Zápisnica č.6 z dňa 14.12.2014

ROK 2015
Zápisnica č. 1 z dňa 26.03.2015
Zápisnica č. 2 z dňa 26.06.2015
Zápisnica č.3 z dňa 24.09.2015
Zápisnica č.4 z dňa 03.12.2015
Zápisnica č.5 z dňa 18.23.2015

ROK 2016
Zápisnica č.1 z dňa 18.03.2016
Zápisnica č.2 z dňa 17.06.2016
Zápisnica č.3 z dňa 23.09.2016
Zápisnica č.4 z dňa 2.12.2016

ROK 2017
Zápisnica č.1 z dňa 24.03.2017
Zápisnica č.2 z dňa 23.06.2017
Zápisnica č. 3 z dňa 20.9.2017
Zápisnica č. 4 z dňa 01.12.2017

ROK 2018
Zápisnica č. 1 z dňa 09.03.2018
Zápisnica č. 2 z dňa 29.05.2018
Zápisnica č. 3 z dňa 15.06.2018

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2011
2.1 o obecných poplatkoch na rok 2011
2.2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011
2.3 o poskytovaní finančných dotácií fyzickým a právnickým osobám
2.4 o podmienkach držania psov na území obce
2.5 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
2.6 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a o spôsobe platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

3. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2012
3.1 VZN č. 3/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
3.2 Smernica – poplatky za krátkodobé užívanie majetku obce

4.Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2013
4.1 VZN o miestnych daniach a poplatkoch
4.2 VZN o obecných poplatkoch
4.3 Doplnok VZN č.1
Rozpočet na rok 2013-2015

5.Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2014
5.1 VZN o obecných poplatkoch
5.2 VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová
5.3 Rozpočet 2014-2016
5.4 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
5.5 VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad

6. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2015
6.1. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad
6.2 Rozpočet na roky 2015-2017

7. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2016
7.1 VZN o miestnych daniach
7.2 VZN o obecných poplatkoch
7.3 VZN o nakladaní s odpadom
7.4 Rozpočet na roky 2016-2018
7.5 Požiarny poriadok obce Pitelová

8. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2017
8.1 VZN o miestnych daniach
8.2 VZN o obecných poplatkoch
8.3 VZN o nakladaní s odpadom
8.4 VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
8.5 Rozpočet na rok 2017
8.6 VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová
8.7 VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb
8.8 VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

9. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2018
9.1 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
9.2 VZN o miestnych daniach
9.3 VZN o obecných poplatkoch
9.4 Rozpočet na roky 2018,2019,2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *