Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo:

Správa záverečného účtu za rok 2014
Správa záverečného účtu za rok 2015
Správa záverečného účtu za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016

Správa nezávislého audítora za rok 2016

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Uznesenia obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č.1 z dňa  4.2.2011
Uznesenie č.2 z dňa  8.4.2011
Uznesenie č.3 z dňa 10.6.2011
Uznesenie č.4 z dňa  8.7.2011
Uznesenie č.5 z dňa 9.9.2011
Uznesenie č.6 z dňa 11.10.2011
Uznesenie č.7 z dňa 9.12.2011
Uznesenie č.8 z dňa 27.12.2011

ROK 2012
Uznesenie č.1 z dňa 29.2.2012
Uznesenie č.3 z dňa 15.06.2012
Uznesenie č.4 z dňa 07.09.2012
Uznesenie č.5 z dňa 29.11.2012

ROK 2013
Uznesenie č.1 z dňa 22.03.2013
Uznesenie č.2 z dňa 18.06.2013
Uznesenie č.3, 4, 5, 6  z dňa 04.07.2013
Uznesenie č.7 z dňa 16.10.2013
Uznesenie č.8 z dňa 29.11.2013
Uznesenie č.9 z dňa 09.12.2013

ROK 2014
Uznesenie č.1 z dňa 11.04.2014
Uznesenie č.2 z dňa 13.06.2014
Uznesenie č.3 z dňa 08.08.2014
Uznesenie č.4 z dňa 13.11.2014
Uznesenie č.5 z dňa 21.11.2014
Uznesenie č.6 z dňa 14.12.2014

ROK 2015
Uznesenie č. 1. z dňa 26.03.2015
Uznesenie č.2 z dňa 26.06.2015
Uznesenie č.3 z dňa 24.09.2015
Uznesenie č.4 z dňa 24.09.2015
Uznesenie č.5 z dňa 18.12.2015
Uznesenie č.6 z dňa 18.12.2015
Uznesenie č.7 z dňa 18.12.2015

ROK 2016
Uznesenie č.1 z dňa 18.03.2016
Uznesenie č.2 z dňa 17.06.2016
Uznesenie č.3 z dňa 23.09.2016
Uznesenie č.4 z dňa 2.12.2016

ROK 2017
Uznesenie č.1 z dňa 24.3.2017
Uznesenie č.2 z dňa 23.6.2017
Uznesenie č. 3 z dňa 20.9.2017
Uznesenie č. 4 z dňa 01.12.2017

Zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva
Zápisnica č.1 z dňa 4.2.2011
Zápisnica č.5 z dňa 9.9.2011
Zápisnica č.7 z dňa 9.12.2011
Zápisnica č.8 z dňa 27.12.2011

ROK 2012
Zápisnica č.1 z dňa 29.2.2012
Zápisnica č.3 z dňa 15.6.2012
Zápisnica č.4 z dňa 7.9.2012
Zápisnica č.5 z dňa 29.11.2012

ROK 2013
Zápisnica č.1 z dňa 22.03.2013
Zápisnica č.2 z dňa 18.06.2013
Zápisnica č.3 z dňa 04.07.2013
Zápisnica č.4 z dňa 16.10.2013
Zápisnica č.5 z dňa 29.11.2013
Zápisnica č.6 z dňa 09.12.2013

ROK 2014
Zápisnica č. 1 z dňa 11.04.2014
Zápisnica č.2 z dňa 13.06.2014
Zápisnica č.3 z dňa 08.08.2014
Zápisnica č.4 z dňa 13.11.2014
Zápisnica č.5 z dňa 21.11.2014
Zápisnica č.6 z dňa 14.12.2014

ROK 2015
Zápisnica č. 1 z dňa 26.03.2015
Zápisnica č. 2 z dňa 26.06.2015
Zápisnica č.3 z dňa 24.09.2015
Zápisnica č.4 z dňa 03.12.2015
Zápisnica č.5 z dňa 18.23.2015

ROK 2016
Zápisnica č.1 z dňa 18.03.2016
Zápisnica č.2 z dňa 17.06.2016
Zápisnica č.3 z dňa 23.09.2016
Zápisnica č.4 z dňa 2.12.2016

ROK 2017
Zápisnica č.1 z dňa 24.03.2017
Zápisnica č.2 z dňa 23.06.2017
Zápisnica č. 3 z dňa 20.9.2017
Zápisnica č. 4 z dňa 01.12.2017

2. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2011
2.1 o obecných poplatkoch na rok 2011
2.2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011
2.3 o poskytovaní finančných dotácií fyzickým a právnickým osobám
2.4 o podmienkach držania psov na území obce
2.5 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
2.6 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a o spôsobe platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

3. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2012
3.1 VZN č. 3/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
3.2 Smernica – poplatky za krátkodobé užívanie majetku obce

4.Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2013
4.1 VZN o miestnych daniach a poplatkoch
4.2 VZN o obecných poplatkoch
4.3 Doplnok VZN č.1
Rozpočet na rok 2013-2015

5.Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2014
5.1 VZN o obecných poplatkoch
5.2 VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území obce Pitelová
5.3 Rozpočet 2014-2016
5.4 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
5.5 VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad

6. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2015
6.1. VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad
6.2 Rozpočet na roky 2015-2017

7. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2016
7.1 VZN o miestnych daniach
7.2 VZN o obecných poplatkoch
7.3 VZN o nakladaní s odpadom
7.4 Rozpočet na roky 2016-2018
7.5 Požiarny poriadok obce Pitelová

8. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2017
8.1 VZN o miestnych daniach
8.2 VZN o obecných poplatkoch
8.3 VZN o nakladaní s odpadom
8.4 VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
8.5 Rozpočet na rok 2017
8.6 VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Pitelová
8.7 VZN č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb
8.8 VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

9. Všeobecne záväzné nariadenie na rok 2018
9.1 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
9.2 VZN o miestnych daniach
9.3 VZN o obecných poplatkoch
9.4 Rozpočet na roky 2018,2019,2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *