Ohlasovňa požiarov

ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV A SPŌSOB VYHLÁSENIA POŽIARNEHO POPLACHU V OBCI PITELOVÁ

a) Ohlasovne požiarov:

OBECNÝ ÚRAD –Pitelová č.79
č. tel.: +421 45/677 5131
mobil: +421 905 325 053

VELITEĽ DHZO – Peter Hudec, Pitelová č. 252
č. tel.: +421 45/677 5356
mobil: +421 907 157 644

STROJNÍK – Jaroslav Kamody, Pitelová č. 4
mobil: +421 915 619 616

PREVENTIVÁR OBCE  – Ing. Radoslav Slašťan, Pitelová č. 23
mobil: +421 911 334 891

ČLENOVIA DHZO – ohlásiť osobne, zabezpečia vyhlásenie požiarneho poplachu

b) Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

–        MIESTNYM ROZHLASOM  – kľúč od MR je u starostky obce
–        SIRÉNOU – tlačidlo na spustenie sirény je na obecnom úrade

c) Kľúč od požiarnej zbrojnice je:

–        na Obecnom úrade,
–        u veliteľa,
–        u strojníka,
–        u preventivára obce

d) Najdôležitejšie telefónne čísla:

–       150, resp.: 112 – ohlasovňa požiarov OR HaZZ
–       158, resp.: 112 – polícia
–       155, resp.: 112 – lekárska prvá pomoc
–       672 44 32 – elektráreň – rozv. závod
–       0905 325 053- starostka obce