Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

OBC 07/2022

podľa zmluvy

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

20. 12. 2022

Zmluva o dielo

23/2022

500,00 EUR

Úradovňa NR, s.r.o., Novozámocká 67, 94901 Nitra

Obec Pitelová

19. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1055/2022

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Obec Pitelová

16. 12. 2022

Zmluva o účinkovaní

22/2022

100,00 EUR

Mgr. Martina Ponická

Obec Pitelová

16. 12. 2022

Zmluva o účinkovaní

21/2022

200,00 EUR

Mgr. Radka Štefanková

Obec Pitelová

9. 12. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0453

100,00 EUR

DataCentrum elektonizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Pitelová

28. 11. 2022

Zmluva o spolupráci s webovým portálom e-kroniky.sk zverejnenie archívnych a historických materiálov obce

20/2022

400,00 EUR

SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o., Palisády 733/42, 81106 Bratislava

Obec Pitelová

22. 11. 2022

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00320919/000/2022

158,40 EUR

INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Pitelová

18. 11. 2022

Zmluva o dielo

19/2022

950,00 EUR

Ján Mališ

Obec Pitelová

15. 11. 2022

Darovacia zmluva

KRHZ-BB-VO-407-086/2022

48 634,60 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Pitelová

11. 11. 2022

Dohoda č. 22/27/012/20

22/27/012/20

bezplatne

Obec Pitelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

11. 11. 2022

Dohoda č. 22/27/010/29

22/27/010/29

bezplatne

Obec Pitelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

21. 10. 2022

Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)

22/27/054/229

3 772,89 EUR

Obec Pitelová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

5. 10. 2022

Zmluva o dielo

18/2022

950,00 EUR

Ján Mališ

Obec Pitelová

5. 10. 2022

Mandátna zmluva

2022/0000156

990,00 EUR

Michal Slovák, 32, 95641 Žitná-Radiša

Obec Pitelová

19. 9. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

17/2022

bezplatne

Obec Pitelová

Ing. Aurel Milčík

19. 9. 2022

Darovacia zmluva

16/2022

bezplatne

Zuzana Beňová rod. Sklenková

Obec Pitelová

19. 9. 2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/05837/001

Podľa Sadzobníka autorských odmien

SOZA

Obec Pitelová

19. 9. 2022

Dodatok č. 3 Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 3 Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpad

Podľa prílohy

Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 96501 Žiar nad Hronom

Obec Pitelová

15. 8. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

1-2022

bezplatne

Obec Pitelová

Ing. Ján Chalmovský, PhD.,

8. 7. 2022

Darovacia zmluva

15/2022

200,00 EUR

Nadácia TUBAPACK

Obec Pitelová

6. 7. 2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-086/2022

KRHZ-BB-VO-564-086/2022

47 039,60 EUR Účtovná hodnota v EUR

Obec Pitelová

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

6. 7. 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

3/2022

9,50 EUR

Obec Pitelová

Mgr. Jakub Fábik

6. 7. 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

2/2022

12,60 EUR

Obec Pitelová

Jana Kollárová

6. 7. 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

1/2022

34,00 EUR

Obec Pitelová

Mgr. Ľuboš Lečko

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 45