Obsah

Kontakt

Obecný úrad

erbAdresa: Pitelová 79, 966 11, Trnavá Hora
Starostka obce: Martina Záhorcová
Zamestnanci OcÚ:
Mgr. Martina Ponická
Michaela Vencelová
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Jaroslav Spáč
Telefón: 045 / 677 51 31
Mobil: 0905 325 053
Web: www.pitelova.eu

 

E-mail:

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Región: Kremnické Vrchy-Východ
IČO: 00320919

Organizačná štruktúra obce Pitelová

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Streda 7:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 7:00 – 12:00, 12:30 – 13:30