Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE 1

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v y z ý v a
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov,

aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor  bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho  alebo nepoľnohospodárskeho pozemku,   môže   uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330.- EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26  zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200,- EUR.

Prílohy

Upozornenie

UPOZORNENIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,26 kB
Dátum vloženia: 18. 5. 2023 12:37
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 5. 2023 12:44
Autor: Správca Webu